OBAVJEŠTENJE !

Poštovani,

Zbog trenutne epidemiološke situacije i zabrane socijalnih kontakata,  izdavanje potvrda, mišljenja, saglasnosti i sl., za čije donošenje je potrebna odluka Odbora i Komisija komore, odlaže se do daljnjeg.

 

s poštovanjem,

Ljekarska-Liječnička komora KS

Date: 21/09/2020
Comments: Comments are off for this post

Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli stipendija, Upravni odbor Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora) raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO, DJECI UMRLIH LJEKARA/LIJEČNIKA, ČLANOVA KOMORE KANTONA SARAJEVO ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2020/2021 GODINU I Pozivaju se djeca umrlih ljekara/liječnika članova Komore da u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na web stranici Ljekarske/Liječničke Komore Kantona Sarajevo podnesu prijavu za dodjelu stipendija. II Pravo učešća po ovom pozivu imaju djeca preminulih članova Komore  koje se nalaze na radovnom osnovnom i srednjem školovanju, odnosno redovnom studiranju, ali ne duže od 25 godina života. Za ostvarivanje prava  potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju: Potvrda o redovnom školovanju za školsku/akademsku 2020/2021. godinu; Izvod iz matične knjige rođenih na ime podnositelja/ice prijave. III Iznos stipendije posebnom odlukom odredit će Upravni odbor Komore a na osnovu raspoloživih sredstava u skladu sa usvojenim finansijskim planom i brojem podnesenih prijava.

IV Međusobna prava i obaveze između učenika/studenata Komore regulisat će se ugovorom o stipendiranju koji sadrži: -Ime odnosno naziv ugovornih strana,Iznos stipendije, Rok isplate stipendije i Druga prava i obaveze ugovornih strana V Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja istog na službenoj web stranici Ljekarske/Liječničke komore komore Kantona Sarajevo.Prijave dostavljati putem pošte preporučeno na adresu Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo, Sprečanska br. 5/III, 71 000 Sarajevo BiH, sa naznakom "Javni poziv za dodjelu stipendija Ljekarske-Liječničke komore KS, djeci umrlih ljelkara/liječnika članova Komore KS za školsku 2020/2021 godinu".

                         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

VI

Prijedlog liste za dodjelu stipendija biće objavljen na web stranici Komore u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNI ODBOR LJEKARSKE LIJEČNIČKR KOMORE KS

Kompletan javni poziv možete preuzeti u nastavku

Javni poziv za dodjelu stipendija

Categories:  
Tags:

Date: 05/08/2020
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Obavještavamo Vas da je dodjeljeno počasno zvanje primarijus, kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva za 2019. godinu, niže navedenim zdravstvenim djelatnicima:
 1. Begović Enesa
 2. Bilajac Aida
 3. Dedeić Sabahudin
 4. Dujso Vanis
 5. Džananović Amra
 6. Gavrić Igor
 7. Hadžikadunić Bralo Vesna
 8. Hadžović Čengić Meliha
 9. Iglica Amer
 10. Jakirlić Malik
 11. Kulić Mehmed
 12. Marić Šakota Slavica
 13. Mišeljić Nenad
 14. Mušanović Safet
 15. Sladić Irma
 16. Softić Rusmir
 17. Stojkanović Goran
 18. Vesnić Sanela
Svečano uručenje odluka o dodjeli počasnog zvanja primarijus za ovogodišnje dobitnike se ne može upriličiti, zbog mjera koje se provode u cilju sprečavanja koronavirusa. Odluke o dodjeli počasnog zvanja primarijus će biti poslane putem pošte na adresu zdravstvenih ustanova koje su predložile kandidate. s poštovanjem,
Categories:  
Tags:
Date: 16/07/2020
Comments: Comments are off for this post
  U cilju sprječavanja daljnjih medijskih špekulacija i interpretacija povodom sadržaja sjednice Odbora za medicinsku etiku i deontologiju Ljekarske-Liječničke komore KS (u daljem teksu Komore), pozivam predstavnike medija, prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića, predstavnika ljekara Discipline za zdravlje djeteta KCUS i prof. dr. Enru Mehmedika-Suljić u svojstvu predsjednice Odbora za medicinsku etiku i deontologiju Komore, da prisustvuju PRESS konferenciji koja će se održati u prostorijama Ljekarske-Liječničke komore KS 17.07.2020. godine u 11h. Da bi se ispoštovale epidemiološke mjere propisane od strane Kriznog štaba FBiH, molim unaprijed poslati spisak osoba koje će biti prisutne na konferenciji. S poštovanjem, Predsjednica Komore Prof. dr. Ksenija Miladinović
Categories:  
Tags:
Date: 15/07/2020
Comments: Comments are off for this post
  Ljekarska –Liječnička komora KS zahvaljuje svojim ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima, koji su odlaskom u Sandžak pokazali kolegijalnost i nesebičnost vezane za svoju profesiju.      
Categories:  
Tags:
Date: 05/05/2020
Comments: Comments are off for this post
Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo oštro osuđuje neodgovorno i neprofesionalno ponašanje doktora Jusufa Šabanovića, kojim je ostvario potencijalnu mogućnost ugrožavanja epidemiološke situacije, odnosno potencijalno ugrozio zdravlje svojih pacijenata i zdravlje svojih kolega. Svojim činom narušio je principe Kodeksa medicinske etike i deontologije, te će Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo pokrenuti odgovarajući postupak.   S poštovanjem, Ljekarska-Liječnička komora KS
Categories:  
Tags:
Date: 16/04/2020
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Ljekarska-Liječnička komora KS apeluje na ljekare da pri davanju izjava za medije, ili pri javnim obraćanjima u medijima, ne daju neprovjerene informacije ili netačne lične konstatacije. Ljekari se prema svojim kolegama moraju odnositi sa uvažavanjem i poštovanjem, kako i nalaže Kodeks medicinske etike i deontologije. Časna profesija ljekara ne zaslužuje javna blaćenja svojih kolega i iznošenje negativnih, neprovjerenih i  lično obojenih stavova. To se pogotovo ne očekuje od uvaženih profesora koji trebaju biti uzor mladim ljekarima. Stoga je za Ljekarsku komoru KS veliko i neprijatno iznenađenje izjava prof. dr. Zehre Dizdarević da prof. dr. Sebija Izetbegović „ne pripada akademskoj zajednici“. Takvi, činjenično neistiniti, lični stavovi, ne dolikuju uvaženoj profesorici. Naše zdravstvo sada ne treba medijsko polemisanje i osuđivanje. Sada je u zdravstvu vrijeme akcije, dobre koordinacije, hrabrosti, vrijeme medjusobnog uvažavanja, razumijevanja i podrške, a sve u cilju što boljeg savladavanja pandemije koronavirusa. Iako prof. dr. Dizdarević zakonski ne može obavljati praktični rad sa pacijentima, obzirom da je prešla starosnu granicu od 75 godina, može se na druge načine uključiti u što efikasnije prevladavanje pandemije koronavirusa. Još jednom podsjećamo ljekare na dostojanstveno i korektno ponašanje koje nalaže etika struke, a što je na kraju naša dužnost i obaveza u svakodnevnom radu, pogotovo u javnim obraćanjima. Ljekarska-Liječnička komora KS ukazuje i na činjenicu da mediji imaju odgovornost za uticaj na stabilnost zdravstva i mentalno zdravlje građana.   s poštovanjem,   Ljekarska-Liječnička komora KS
Categories:  
Tags:
Date: 13/04/2020
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, u nastavku možete pročitati obavještenje Ministarstva zdravstva FBIH , vezano za dodjelu počasnog zvanja  Primarijus za 2019. godinu Primarijati obavještenje s poštovanjem,   Ljekarska-Liječnička komora KS
Categories:  
Tags:
Date: 11/04/2020
Comments: Comments are off for this post
Ljekarska-Liječnička komora KS oštro osudjuje stav Udruženja patologa koji kaže da se ne preporučuju obdukcije umrlih od COVID-19, a zbog nepostojanja odgovarajućih uslova za njihovu realizaciju. Po referencama i smjernicama  Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Centra za zarazne bolesti (CDC) Atlanta, te Britanskog  Udruženju patologa i sudskih medicinara,  uslovi za obavljanje obdukcije prilagođavaju se novonastaloj situaciji izazvanoj pojavom COVID-19, za što je u početku dovoljna bazična lična zaštitna oprema i mogućnost provjetravanja. Komora apeluje na Udruženje da odmah poduzme potrebne korake u cilju što hitnijeg početka obavljanja obdukcija, u koordinaciji sa Kriznim štabom civilne zaštite. Ljekarska-Liječnička komora KS takodje osudjuje neetički nastup doktorice Aleksandre Đuran, te pokreće postupak zbog kršenja člana 19. Kodeksa medicinske etike i deontologije. s poštovanjem, Ljekarska-Liječnička komora KS
Categories:  
Tags:
Date: 08/04/2020
Comments: Comments are off for this post
  Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo podržava i apeluje hitnu reorganizaciju zdravstvenog sistema u cilju ostvarenja bolje zdravstvene zaštite svog građanstva, u ovom teškom periodu pandemije koronavirusom. Potrebna reorganizacija se jedino može ostvariti dobrom i promptnom koordinacijom svih tijela i organa nadležnih za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Nema potrebe za agresivnim javnim obraćanjem, nazivanjem ljekara „kukavicom“ i „dezerterom“,  prijetnjom za oduzimanje licence za rad, što je ingerencija Ljekarske-Liječničke komore. U kratkom periodu ljekar je stavljen na pijedestal i aplaudira mu se, a odmah iza toga  nazvan  je kukavicom i dezerterom. Svaki ljekar mora da radi po propisanim principima etike i deontologije, u suprotnom snosi odgovarajuće konsekvence. s poštovanjem, Ljekarska-Liječnička komora KS
Categories:  
Tags:
Date: 03/04/2020
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Zbog trenutne epidemiološke situacije i zabrane socijalnih kontakata,  izdavanje potvrda, mišljenja, saglasnosti i sl., za čije donošenje je potrebna odluka Odbora i Komisija komore, odlaže se do daljnjeg.   s poštovanjem, Ljekarska-Liječnička komora KS
Categories:  
Tags: