Date: 13/01/2020
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, u prilogu se nalazi obavijest i Pravilnik o načinu apliciranja za  dobivanje počasnog zvanja Primarijus. Obavijest Primarijati Pravilnik S poštovanjem,      
Categories:  
Tags:
Date: 24/12/2019
Comments: Comments are off for this post
Obavještavaju se članovi Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, da će svaka prijava neželjenog efekta lijeka ili vakcine upućena Agenciji za lijekove BiH, bit bodovana sa dva boda, a prema pravilniku o bodovanju Ljekarske komore FBiH. Na raspolaganju je vodič i Obrasci za prijavu neželjenog efekta lijeka i vakcine.
Categories:  
Tags:
Date: 22/10/2019
Comments: Comments are off for this post
Poštovani članovi Komore, U cilju obezbijeđivanja bodova kontinuirane medicinske edukacije (CME), potrebnih za obnavljanje licence, obavještavamo Vas da će Ljekarska-Liječnička komora KS, bodovati sa 5 bodova tačno ispunjen test objavljen u medicinskom časopisu MEDIX, koji izlazi dvomjesečno. Ispunjen test treba poslati poštom na adresu Komore. Bodovanje počinje od broja 138. Sve informacije u vezi pretplate možete dobiti na broj mobitela: 061 161 393 ili email: medoptic@medoptic.ba.
Categories:  
Tags:
Date: 01/07/2019
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Obavještavamo Vas da se Ljekarska komora KS  nalazi na novoj adresi: Sprečanska broj 5/III. Lamela C, Malta. S poštovanjem, Prof.dr Ksenija Miladinović Predsjednik Komore
Categories:  
Tags:
Date: 03/04/2019
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Obavještavamo Vas da je dodijeljno zvanje Primarijus, kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad, i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva navedenim zdravstvenim djelatnicima: 1.Ahmedbegović-Pjano dr.med.sc. Melisa 2.Ćumurija-Alagić dr Dženana 3.Jokić Mr.sci.dr Irena 4.Mačkić Mr.sci.dr Denis 5.Alić dr Jasna 6.Beharić dr Senita 7.Kandić Ćatić dr Lejla 8.Čengić dr Amra 9.Karlović Mr.sci.dr Vanja Takođe obavještavamo Vas da  će se svečano uručenje odluka, o dodjeli naziva Primarijus, održati u ponedjeljak 08.04.2019.godine u zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3 sa početkom u 13:00 sati.
Categories:  
Tags:
Date: 01/04/2019
Comments: Comments are off for this post
Kao predsjednica Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo, te kao član nastavne baze Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) imam potrebu da se javno oglasim. Prije svega, izražavam svoj ponos i veliko zadovoljstvo što radim u KCUS, i što svojim radom i trudom zajedno sa ostalim zaposlenicima, održavam i unapređujem kvalitet ove renomirane, najstarije državne naučno-stručne medicinske institucije. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Klinički centar Univerziteta u Tuzli su jedine internacionalno  priznate nastavno-naučne baze u Bosni i Hercegovini. Za ovo priznanje je zaslužan dugogodišnji neumorni, predani kontinuirani naučni rad visokog kvaliteta, objavljivanje naučnih radova u priznatim referentnim svjetskim časopisima, učešće u svjetskim multicentričnim projektima. Brojnost i kvalitet referenci naučnih radnika iz KCUS nadmašuje sve druge fakultete članice Univerziteta u Sarajevu. Nažalost, zahvaljujući neosnovanim populističkim pričama poteklim od strane odredjenih pojedinaca čiji je lični interes (individualna svijest) daleko iznad društvenog (kolektivna svijest), narušava se kredibilitet ovog renomiranog medicinskog centra. Naravno da javnost, koja nije upoznata sa činjeničnim stanjem, podliježe takvim pričama, pa se stoga i ova renomirana državna ustanova tretira na nezaslužen i neopravedan način. Treba se osvrnuti na te činjenice. Angažman ljekara kliničara u nastavi zahtijeva izuzetan napor i odgovornost, pogotovo kad se rad obavlja u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite kao što je KCUS. Poštujući etičke i deontološke norme prakse u delikatnom i odgovornom radu sa pacijentima, nije jednostavno naći mjesto i za rad sa studentima, pogotovo kad se radi o teškim pacijentima. Da bi klinički ljekar postao sudionik nastavnog procesa, prolazi težak i mukotrpan put, počevši od magisterija, doktorata, objavljivanja naučnih i stručnih radova, knjiga , učešća u projektima, do obaveze kontinuirane edukacije. Sve to uz rad sa pacijentima. To je veoma težak proces. A krajnji cilj tog procesa je pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništva, koja je u skladu sa svjetskim standardima. Uz dužno poštovanje svih  članova ostalih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, rad ljekara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu angažovanih u nastavi je specifičan, i zaslužuje posebno vrednovanje. Umjesto da se takav rad nagradi, na nivou Univerziteta je prije dvanaest godina dozvoljeno usvajanje odredbi i sklapanje ugovora po kojima se ljekaru KCUS angažovanog u nastavi odbija 10% od njegove plate u KCUS zbog angažmana na Medicinskom fakultetu, a mjesečna isplata od strane Medicinskog fakulteta za taj angažman, iznosi polovinu odbijene sume. Nelogično, nepošteno, degradirajuće i sramotno! Medjutim, ti ljekari entuzijasti, godinama iza toga nastavljaju rad sa studentima, svjesni svog novčanog gubitka. Tadašnji menadžment KCUS to ne uspijeva ispraviti. Zahvaljujući sadašnjem menadžmentu KCUS, na čelu sa prof. dr. Sebijom Izetbegović, započet je mukotrpan i zahtijevan proces korekcije statusa kliničkog ljekara angažovanog u nastavi, odnosno korekcije zakonskih odredbi. U taj proces uključeni su svi ljekari angažovani u nastavi. Ovaj činjenični osvrt na protekli period vezan za status ljekara kliničara angažovanih u nastavi, zaslužuje upoznavanje javnosti, kao i potpuno opravdano esnafsko zastupanje Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo.   Predsjednica Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo Prof. dr. Ksenija Miladinović
Categories:  
Tags:
Date: 08/01/2019
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, u prilogu se nalazi obavijest i Pravilnik o načinu apliciranja za  dobivanje počasnog zvanja Primarijus. Obavijest Primarijati Pravilnik Primarijati  
Categories:  
Tags:
Date: 21/12/2018
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Dana 20.12.2018. godine, u Amfiteatru KCUS-a održana je 5. redovna Izborna Skupština Ljekarske/Liječničke komore KS, sa početkom u 13:00 sati. Rezultati Izborne Skupštine su slijedeći: Za predsjednika Komore izabrana je: Prof. dr Ksenija Miladinović Za podpredsjednika Komore izabran je: dr.sci.med. Sanjin Musa Za predsjednika Skupštine izabrana je: Prof.dr Enra Mehmedika Suljić Za podpredsjednika Skupštine izabrana je: dr.sci.med. Verica Mišanović Za članove Upravnog odbora izabrani su: Doc.dr Amra Pleho Kapić Prim.mr.sci.dr Mirsad Đugum dr Aida Pošković Barjaktarević Prim.dr Amir Zjakić dr Raho Spahović dr Ahmed Katica Prim.dr Sabina Radulović dr Jadranka Šormaz dr Dijana Ibrahimkadić Čustović Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Doc.dr Alija Gežo Prim.dr Salko Mašić Mr.sci.dr. med. Sanjin Deković   S poštovanjem, Predsjednik Komore dr Raho Spahović  
Categories:  
Tags:
Date: 14/06/2018
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Na osnovu člana 29. Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS, Upravni odbor na 45. sjednici dana 06.06.2018. godine dodnosi odluku o imenovanju CIK-a. Odluku možete pogledati u nastavku: Odluka o imenovanju CIK-a S poštovanjem, Spahović dr Raho
Categories:  
Tags: