Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Krka d.d. Novo Mesto, Slovenija, Predstavništvo za BiH organizuje predavanje koje će se održati 23.05.2017.godine u 19:00 u hotelu Bristol Sarajevo.

Teme predavanju su slijedeće:

¨Efikasnost i sigurnost naproksen natrija sa osvrtom na gastroprotekciju¨

predavač: Mr. sci. dr Nataša Trifunović, spec. porodične medicine

¨Nalgesin forte i Nolpaza-dva heroja u savremenoj praksi¨

predavači: Admir Jazvin, mr.ph. i Selma Hodžić, mr.ph. Krka Predstavništvo za BiH

Date: 22/02/2018
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Dana 21.02.2018. godine u amfiteatru Kliničkog centra održana je 17. Skupština Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo sa početkom u 14:00 sati. Skupštini je prisustvovalo 62 delegata. Dnevni red 17. Skupštine Ljekarske/Liječničke komore bio je sllijedeći:
 1. Usvajanje Zapisnika sa nastavka 15. i 16. Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS
 2. Usvajanje Pravilnika o izboru tijela Komore
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine (upućivanje u javnu raspravu)
 4. Izvještaj o radu Predsjednika Komore
 5. Izvještaj o radu UO
 6. Usvajanje finansijskog izvještaja za 2017. godinu i prijedlog finansijskog plana za 2018.godinu.
 7. Izvještaj Komisije za kupovinu prostora/stana za Komoru
 8. Raspisivanje izbora
Usvojeni su Zapisnici sa predhodnih Skupština kao i prijedlog Pravilnika o izboru tijela Komore, uz određen broj amandmana. Donešena je odluka da se Statut i Poslovnik o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine upućuju u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javna rasprava će trajati u periodu od 22. februara 2018. godine do 22.marta 2018. godine. (nacrt Statuta i Poslovnika u prilogu) Statut- nacrt Poslovnik o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine - nacrt Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrte, možete slati na mail Komore: info@lkksa.ba  do 22.marta 2018. godine. Nakon 3. tačke dnevnog reda Skupština je prekinuta zbog gubitka kvoruma. s poštovanjem, Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore Spahović dr Raho
Categories:  
Tags:
Date: 02/02/2018
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Obavještavamo Vas da je rok za predaju domuntacije za počasno zvanje PRIMARIJUS produžen do petka 09.01.2018. godine. s poštovanjem, Predsjednik Komore Spahović dr Raho
Categories:  
Tags:
Date: 22/12/2017
Comments: Comments are off for this post
SVIM ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA  PREDMET: O B A V I J E S T  Poštovane kolege, Kao i svake godine do sada, sa početkom nove kalendarske godine zajedno krećemo u akciju za izbor našeg članstva koje će konkurisati, a potom i dobiti počasno zvanje PRIMARIJUS.  Da ne bismo gubili vrijeme, ni trošili papir oko objašanjavanja uslova za ovo konkurisanje ,u prilogu : PRAVILNIK O UVJETIMA, KAO I KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU NAZIVA PRIMARIJUS. Pravilnik Lijepo Vas molim da sve materijale koje skupite u Vašoj istituciji sa ovim ciljem, pažljivo složite označite i nama dostavite                NAJKASNIJE DO 01. FEBRUARA 2018. GODINE. Budući da smo i mi vezani rokovima za predaju konkursnih materijala prema Ljekarskoj /Liječničkoj komori FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva MOLIM VAS, DA OVE UPUTE NAJOZBILJNIJE PRIHVATITE                              I POSTUPITE PO NJIMA  ! Srdačno Vas i kolegijalno pozdravljam. S poštovanjem, Predsjednik Komore: Spahović dr Raho
Categories:  
Tags:
Date: 07/12/2017
Comments: Comments are off for this post

Poštovani,

Dana 29.11.2017.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održan je nastavak 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS, te 16. Redovna Skupština sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovalo 65 delegata.

Dnevni red nastavka 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

 1. Izmjene i dopune Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS
 2. Usvajanje Odluke o upisnini i članarini Ljekarske/Liječničke komore KS.
 3. Izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Ljekarske komore
 4. Izbor i imenovanje članova Suda časti, Tužitelja i Branioca Komore
 5. Donošenje odluke o kupovini poslovnog prostora za Komoru
Sve tačke dnevnog reda su usvojene. Nakon zaključivanja rada nastavka 15. redovne Skupštine,počeo je rad 16. redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore sa sljedećim dnevnim redom:
 1. Usvajanje Zapisnika sa 15. Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS održane 14.06.2017. godine. (prekinute zbog nedostatka kvoruma)
 2. Nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora Ljekarske/Liječničke komore KS
 3. Pravilnika o izboru tijela Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo
Na prijedlog delegata donešena je odluka da se Zapisnik kompletira, te nakon toga dadne na usvajanje. Usvojen je nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora, te je donešena odluka da se Pravilnik o izboru tijela Ljekarske/Liječničke komore KS daje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javna rasprava će trajati u periodu od 05. decembra 2017. godine do 07. januara 2018. godine.  (nacrt Pravilnika u nastavku) Nacrt Pravilnika o izboru tijela Komore Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrt Pravilnika možete slati na mail Komore: info@lkksa.ba  do 10.januara 2018.godine. Rad 16. Redovne Skupštine zaključen je u 14:55 sati. S poštovanjem, Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore KS Spahović dr Raho
Categories:  
Tags:
Date: 13/07/2017
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, odobrenje sa samostalan rad - licenca čiji je rok trajanja trajno, nije važeća shodno Pravilniku o utvrđivanju zajedničkih kriterija za licenciranje članova Ljekarske/Liječničke komore FBiH i članova kantonalnih županijskih Ljekarskih/Liječničkih komora.  Dakle trajne licence nisu važeće Molimo članstvo da obnovi ovakva odobrenja za samostalan rad - licence. S poštovanjem, Predsjednik Komore Spahović dr Raho
Categories:  
Tags:
Date: 06/07/2017
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, obavještavamo Vas da se iznos od 10 KM za produženje/obnovu odobrenja za samostalan rad - licence više ne naplaćuje shodno odluci Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS.  Dakle izdavanje odobrenja za samosatalan rad - licence je besplatno.
Categories:  
Tags:
Date: 15/06/2017
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Dana 14.06.2017.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održana je 15. Redovna skupština Ljekarske/Liječničke komore KS, sa početkom u 13:00 h. Skupštini je prisustvovalo 50 delegata. Dnevni red 15. Redovne skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:
 1. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne izborne skupštine održane dana 26.01.2017. godine
 2. Usvajanje Finansijskog plana za 2017. godinu
 3. Izmjene i dopune Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS
 4. Usvajanje Pravilnika o upisnini i članarini Ljekarske/Liječničke komore KS.
 5. Izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora i organa Komore
 6. Donošenje odluke o kupovini poslovnog prostora za Komoru
Usvojene su 1. i 2. tačka dnevnog reda Skupštine, kao i prijedlag da se ne naplaćuju troškovi za izdavanje licence u iznosu od 10 KM. Na zahtjev delegata Skupštine Ljekarske/Liječničke Komore KS, a shodno članu 29. Poslovnika o radu Skupštine zbog gubitka kvoruma Skupština je prekinuta. Nastavak Skupštine planiran je za septembar 2017. godine o čemu će delegati biti blagovremeno obavješteni. S poštovanjem, Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore Spahović dr Raho  
Categories:  
Tags:
Date: 07/06/2017
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, na osnovu Odluke Upravnog odbora koja je donesena na 30. redovnoj sjednici, a sukladno Statutu Ljekarske/Liječničke komore KS Predsjednik Komore donosi odluku o osnivanju komisije za licenciranje, i odluku o izboru članova za navedenu komisiju. http://www.lkksa.ba/Odluka-o-osnivanju-komisije-za-licenciranje.pdf http://www.lkksa.ba/Odluka-o-imenovanju-članova-komisije-za-licenciranje.pdf S poštovanjem, Predsjednik Komore Spahović dr Raho  
Categories:  
Tags:
Date: 19/05/2017
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Dana 19.05.2017.godine u Nezavisnom bh. političkom dnevniku ¨Dnevni avaz¨ osvanuo je tekst koji ruši dignitet Ljekarske/Liječničke komore KS, te smo od redakcije ovog lista zatržili demant, koji možete pročitati na slijedećem linku kao i priloge koji idu uz tekst Zahtjev za ispravku izražavanja dopis JU DZ KS dopis Opća bolnica ugovor o zakupu prostorija   S poštovanjem, Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore KS Spahović dr Raho      
Categories:  
Tags:
Date: 19/05/2017
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Obavještavamo Vas da Krka d.d. Novo Mesto, Slovenija, Predstavništvo za BiH organizuje predavanje koje će se održati 23.05.2017.godine u 19:00 u hotelu Bristol Sarajevo. Teme predavanju su slijedeće: ¨Efikasnost i sigurnost naproksen natrija sa osvrtom na gastroprotekciju¨ predavač: Mr. sci. dr Nataša Trifunović, spec. porodične medicine ¨Nalgesin forte i Nolpaza-dva heroja u savremenoj praksi¨ predavači: Admir Jazvin, mr.ph. i Selma Hodžić, mr.ph. Krka Predstavništvo za BiH
Categories:  
Tags: