Obavijest

SVIM  ZDRAVSTVENIM  INSTITUCIJAMA        

 O B A V I J E S T

 Poštovane kolege,

Kao i svake godine do sada, imamo čast da objavimo konkurs za izbor naših članova u počasno zvanje PRIMARIJUS.

 U prilogu senalazi  Zaključak IO Ljekarske-Liječničke komore FBiH, kao i

 

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU NAZIVA PRIMARIJUS

 

Shodno uputama Ljekarske-Liječničke Komore FBiH molimo Vas da ne dostavljate abstrakte već radove u cjelosti, koji su jedan od uslova za dobivanje počasnog zvanja Primarijus.

Svu dokumentaciju propisanu Pravilnikom treba dostaviti  Komori

                             NAJKASNIJE DO 10. FEBRUARA 2023. GODINE.

Budući da smo i mi vezani rokovima za dostavu konkursnih materijala Ljekarskoj /Liječničkoj komori FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva

MOLIMO VAS DA POSTUPITE PO  UPUTAMA !

Srdačno Vas i kolegijalno pozdravljam.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore:

Dr. Raho Spahović

Odluka IO Ljekarske komore FBiH

Pravilnik-Primarijus

Date: 10/11/2022
Comments: Comments are off for this post
Na osnovu člana 29. Statuta Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo /u daljem tekstu Komora/, Upravni odbor na 28. sjednici dana 02.11.2022. godine u Sarajevu, donosi slijedeću:

O D L U K U

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje izbora za organe i tijela Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo.  

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.   Predsjednik Upravnog odbora: Prim. dr. Sabina Radulović U nastavku pogldajte odluku Odluka s poštovanjem,
Categories:  
Tags:
Date: 03/10/2022
Comments: Comments are off for this post

Prim.dr Dejan Kafka

Kafka

      Obavještavamo sve članove Ljekarske komore Kantona Sarajevo da je u 62. godini umro dječiji hirurg Prim.dr Dejan Kafka. Primarius Kafka je rođen 29.maja 1961.u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu a diplomirao je 1985.na Medicinskom fakuktetu u Sarajevu. Specijalizirao je dječiju hirurgiju na Klinici za dječiju hirurgiju u Sarajevu gdje je kao specijalista dječije hirurgije radio do 1994. Od 1994.-1996.radi u bolnici Kasindol u Istočnom Sarajevu.Od 1996.-2011.radi na Odeljenju opšte i abdominalne hirurgije na Institutu zaštitu majke i deteta Srbije "dr Vukan Čupić" u Novom Beogradu gdje je 2011.dobio titulu primarius.Od 2011.-2013.zaposlen je na Klinici za dječiju hirurgiju Kliničkog centra Banja Luka.Od 2013. pa do smrti radio je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu.Kao uposlenik Instituta za majku i dete i Beogradu pomogao je mnogim roditeljima iz BiH koji su tražili pomoć za svoju djecu,i kao konsultant u bolnici u Kasindolu pomagao je djeci iz Sarajeva.Dr Dejan je inače sin prof.dr Ivana Kafke koji je osnovao Dječiju hirurgiju u Sarajevu i BiH. Iskreno saučešće porodici Kafka.

Categories:  
Tags:
Date: 03/10/2022
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Na osnovu člana 29. Statuta Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo /u daljem tekstu Komora/, Upravni odbor na 27. sjednici dana 28.09.2022. godine u Sarajevu, donosi slijedeću:

O D L U K U

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje izbora za delegate Skupštine Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

                                                                 Podpredsjednik Upravnog odbora:

                                                                 Prim. dr. Ahmed Katica

Odluku pogledajte u nastavku

Odluka o raspisivanju izbora za delegate

Categories:  
Tags:
Date: 06/09/2022
Comments: Comments are off for this post
Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli stipendija, Upravni odbor Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora) raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA DODJELU STIPENDIJA LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO, DJECI UMRLIH LJEKARA/LIJEČNIKA, ČLANOVA KOMORE KANTONA SARAJEVO ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022/2023 GODINU.

        I 

Pozivaju se djeca umrlih ljekara/liječnika članova Komore da u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na web stranici Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo, podnesu prijavu za dodjelu stipendija.

II

 Pravo učešća po ovom pozivu imaju djeca preminulih članova Komore koje se nalaze na radovnom osnovnom i srednjem školovanju, odnosno redovnom studiranju, ali ne duže od 25 godina života. Za ostvarivanje prava potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
  • Potvrda o redovnom školovanju za školsku/akademsku 2022/2023. godinu;
  • Izvod iz matične knjige rođenih na ime podnositelja/ice prijave.

III 

Iznos stipendije posebnom odlukom odredit će Upravni odbor Komore a na osnovu raspoloživih sredstava u skladu sa usvojenim finansijskim planom i brojem podnesenih prijava.

IV

Međusobna prava i obaveze između učenika/studenata i Komore regulisat će se ugovorom o stipendiranju koji sadrži:
  • Ime odnosno naziv ugovornih strana,
  • Iznos stipendije,
  • Rok isplate stipendije i
  • Druga prava i obaveze ugovornih strana

V

Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 30 dana  od dana objavljivnja istog na službenoj web stranici Ljekarske/Liječničke komore komore Kantona Sarajevo. Prijave dostavljati putem pošte preporučeno na adresu Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo, Sprečanska br. 5/III, 71 000 Sarajevo BiH, sa naznakom “Javni poziv za dodjelu stipendija Ljekarske-Liječničke komore KS, djeci umrlih ljekara/liječnika članova Komore KS za školsku 2022/2023 godinu” Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir.

VI

Prijedlog liste za dodjelu stipendija biće objavljen se na web stranici Komore u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                 UPRAVNI ODBOR

LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KS

 Datum: 06.09.2022. godine.

Categories:  
Tags:
Date: 01/07/2022
Comments: Comments are off for this post

Dr. Kema ( Murat) Lukačević

Dr. KEMAL 1

Posljednji pozdrav našem dragom kolegi i prijatelju.

S ponosom i poštovanjem pamtimo lik izuzetnog čovjeka, liječnika i humaniste.

Porodici šaljemo najiskrenije izraze saučešća

LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

Categories:  
Tags:
Date: 26/05/2022
Comments: Comments are off for this post
Poštovane kolegice i kolege, Čast i zadovoljstvo nam je  pozvati vas  na predavanje   “ Izazovi u slučajevima nasilja nad djecom, nasilja u porodici” koje će se održati dana 01.06.2022. godine u prostorijama Komore / ul. Sprečanska broj  5/III, sa početkom u 18:00 sati. Predavanje  će održati:
  1. dr. Riada Blažević, specijalista urgentne medicine,
  2. dr. Emir Gušo, specijalista radiodijagnostike
  3. dr. Anid Gežo, specijalista otorinolaringologije
  Poziv se prvenstveno odnosi na specijalizante i mlade ljekare, te napominjemo da je broj sudionika ograničen! Predavanje je certificirano od strane Ljekarske – Liječničke komore Kantona Sarajevo, te će se isto bodovati prema Pravilniku  o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog  usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH. S poštovanjem, Predsjednica Odbora za edukaciju, zdravstvenu informatiku i kontinuirano usavršavanje mr.sci. med. dr. Aida Gavranović
Categories:  
Tags:
Date: 18/04/2022
Comments: Comments are off for this post

Prof. dr. Lutvo (Imšir) Hodžić

Lutvo Hodzic

Opraštamo se od velikog čovjeka, poštovanog i uglednog  doktora, učitelja, pedagoga.

Mnoge generacije doktora medicine nosit će sjećanje na njegovo nesebično zalaganje da svoje veliko znanje prenese na nove naraštaje.

Poslije njega ostaje velika praznina u akademskoj zajednici, a u našoj Komori nemjerljiv gubitak.

Porodici i najbližima prenosimo naše najdublje izraze saučešća.

LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

Categories:  
Tags:
Date: 14/04/2022
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Obavještavamo Vas da je dodjeljeno počasno zvanje primarijus kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva slijedećim ljekarima: 1. Sabina Pašić 2. Edina Tanović 3. Tarik Hajro 4. Sejfo Ćurevac 5. Amela Begić 6. Mohamed Reza Youzbashy 7.  Asim Bešić 8. Aida Tokić 9. Ilhana Šetić Avdagić 10. Hana Helppikangas 11. Lejla Ibričević Balić 12. Azra Durak Nalbantić 13. Refet Gojak 14. Nerma Resić 15. Selma Arslanagić 16. Rusmir Baljić 17. Zorica Hondo 18. Nataša Trifunović 19. Gorana Krstović 20. Elvira Hasanović 21. Senad Grišević 22. Vahidin Katica 23. Samir Muhović 24. Amila Bašić 25. Samir Mehmedagić 26. Aida Hamzić Mehmedbašić 27. Seniha Čelik 28. Rasema Okić 29. Adi Mulabdić Svečano uručenje odluka o dodjeli naziva primarijus održati će se u petak 22.04.2022. godine u 13:00 sati u zgradi Parlamenta FBiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3 . s poštovanjem,  
Categories:  
Tags:
Date: 22/03/2022
Comments: Comments are off for this post
POSLJEDNJI POZDRAV NAŠEM ČLANU I KOLEGI  

ŽeljkoMišanović

PRIM. DR. ŽELJKO (STJEPAN) MIŠANOVIĆ

23.03.1941.-22.03.2022.

  Doktor Mišanović je bio doajen rehabilitacijske medicine, sa izuzetnim doprinosom u ratnom i poslijeratnom periodu, a u periodu od 2001. do 2003. godine obnašao je i funkciju federalnog ministra zdravstva. Hvala mu za doprinos zdravlju stanovništva. Ostaće nam  u sjećanju kao izvrstan doktor i čovjek. Porodici šaljemo njiskrenije izraze saučešća.     LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO
Categories:  
Tags:
Date: 02/03/2022
Comments: Comments are off for this post

Zamfir Kilimenta

PRIM. DR. ZANFIR (RAMO) KLIMENTA

Bio je poštovan drag čovjek i uvažavan među kolegama . Njegovim odlaskom izgubili smo cjenjenog kolegu, predanog svom poslu .

Hvala mu za doprinos zdravlju stanovništva.

Zbog svega što je uradio ispraćamo ga sa dužnim poštovanjem i zahvalnošću za njegov požrtvovan rad.

Porodici šaljemo njiskrenije izraze saučešća

Categories:  
Tags: