OBAVJEŠTENJE !

Poštovani,

Zbog trenutne epidemiološke situacije i zabrane socijalnih kontakata,  izdavanje potvrda, mišljenja, saglasnosti i sl., za čije donošenje je potrebna odluka Odbora i Komisija komore, odlaže se do daljnjeg.

 

s poštovanjem,

Ljekarska-Liječnička komora KS

Date: 03/04/2020
Comments: Comments are off for this post
Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo izražava svoju zahvalnost svim dobrovoljcima koji učestvuju u izradi zaštitnih vizira za ljekare i ostale zdravstvene radnike.

U ovom izazovnom periodu za cijelo društvo ohrabrujuća je spoznaja da je kolektivni duh najsnažnije sredstvo borbe.

Hvala i svim ostalim dobrovoljcima širom Bosne i Hercegovine.

s poštovanjem,

Categories:  
Tags:
Date: 03/04/2020
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, u nastavku saopštenje Evropske Agencije za lijekove EMA u vezi ACEI, ARB i NSAID. Saopštenje Evropske Agencije za Lijekove (EMA) Evropska agencija za lijekove (EMA) izdala je priopćenje u kojem savjetuje da pacijenti nastavljaju liječenje inhibitorima angiotenzin-pretvarajućeg enzima (ACE) i blokatorima receptora angiotenzina II (ARB), usprkos široko rasprostranjenim izvještajima da agensi mogu pogoršati koronavirusnu bolest. "Važno je da pacijenti ne prekidaju liječenje ACE inhibitorima ili ARB i nema potrebe za prelaskom na druge lijekove", navela je danas agencija. "Trenutno nema dokaza iz kliničkih ili epidemioloških studija koje bi uspostavljale vezu između ACE inhibitora ili ARB-a i pogoršanja COVID-19." Nove smjernice u skladu su s onim nedavno objavljenim od strane Europskog kardiološkog društva i tri američka kardiološka društva. Lijekove najčešće koriste pacijenti s hipertenzijom, zatajenjem srca i bubrežnim bolestima. Budući da koronavirus inficira ljudske ćelije vezanjem na ACE2 receptore i zbog toga što ovi lijekovi mogu povećati ACE2, sugerira se da bi mogli povećati aktivnost virusa. Međutim, interakcije virusa sa sistemom renin-angiotenzin-aldosteron u tijelu su složene i nisu u potpunosti razumjene, napominje agencija. "Nagađanja odnsno špekulacija da liječenje ACE-inhibitorima ili ARB-om mogu pogoršati infekcije u kontekstu COVID-19 ne podržavaju klinički dokazi", ponovila je EMA. Iako nije navedeno u izjavi, drugi izvještaji sugeriraju da ACE inhibitori i ARB-ovi mogu umanjiti rizik ili ozbiljnost virusne upale pluća kod pacijenata s infekcijom COVID-19 ili mogu zapravo imati potencijal liječenja. EMA surađuje sa dioničarima na prikupljanju dodatnih dokaza u epidemiološkim studijama o učincima ACE inhibitora i ARB-a na ljude sa COVID-19. Nesteroidni protuupalni lijekovi NSAID i stav Evropske Agencije za Lijekove (EMA). U svjetlu izvještaja koje su se pojavile o pitanju mogu li nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID), poput ibuprofena, također pogoršati COVID-19, agencija je također nedavno (18.03.2020 godine) izdala EMA je svjesna tih izvještaja, posebno na društvenim medijima, koja postavljaju pitanja mogu li nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID), poput ibuprofena, pogoršati koronavirusnu bolest (COVID-19). Većina lijekova koji sadrže ibuprofen u EU odobreni su na nacionalnom nivou kao lijek protiv bolova, a u nekim zemljama i kao antipiretik (lijek protiv groznice). Široko su dostupne na šalteru i na recept. Oralni ibuprofen (bez recepta ili na recept) upotrebljava se, ovisno o prezentaciji, kod odraslih, djece i novorođenčadi od dobi od tri mjeseca za kratkotrajno liječenje vrućice i / ili boli kao što su glavobolja, gripa i dr. zubni bol i dismenoreja (bol u periodu). Ibuprofen je također propisan za liječenje artritisa i reumatskih stanja. Ketoprofen je sličan lijek, koji se uglavnom propisuje za upotrebu u različitim bolnim i upalnim stanjima, mada je u nekim državama članicama dostupan i bez recepta. Ibuprofen je također ovlašten centralno kao Pedea za liječenje "patentnog ductus arteriosus" kod novorođenih nedonoščadi. EMA je naglasila potrebu za budućim epidemiološkim studijama i navela: "Trenutno ne postoje naučni dokazi koji bi uspostavili vezu između ibuprofena i pogoršanja COVID-19." Trenutno ne postoje naučni dokazi koji bi uspostavili vezu između ibuprofena i pogoršanja COVID-19. EMA pomno nadzire situaciju i razmotrit će sve nove informacije koje postanu dostupne po ovom pitanju u kontekstu pandemije. Naime, U Maju 2019. EMA-in odbor za sigurnost (PRAC) započeo je pregled nesteroidnih protuupalnih lijekova ibuprofen i ketoprofen nakon istraživanja francuske Nacionalne agencije za sigurnost lijekova i zdravstvenih proizvoda (ANSM) koji je sugerisao da je infekcija uslijed kozice (varicella) i neke bakterijske infekcije mogu se pogoršati ovim lijekovima. Podaci o proizvodu mnogih nesteroidnih protuplanih (NSAID) lijekova već sadrže upozorenja da njihovi protuupalni učinci mogu sakriti simptome pogoršane infekcije. PRAC pregledava sve dostupne podatke da bi utvrdio je li potrebna dodatna mjera. Prilikom liječenja vrućice ili boli kod COVID-19, pacijenti i zdravstveni radnici trebaju razmotriti sve dostupne mogućnosti liječenja, uključujući paracetamol i NSAID. Svaki lijek ima svoje prednosti i rizike koji se odražavaju na njegove podatke o proizvodu i koje treba razmotriti zajedno sa nacionalnim smjernicama EU za liječenje, od kojih većina preporučuje paracetamol kao prvu mogućnost liječenja za vrućicu ili bol. Većina lijekova koji sadrže ibuprofen u EU odobreni su na nacionalnoj razini kao lijek protiv bolova, a u nekim zemljama i kao antipiretik (lijek protiv groznice). Široko su dostupne na šalteru i na recept. Oralni ibuprofen (bez recepta ili na recept) upotrebljava se, ovisno o prezentaciji, kod odraslih, djece i novorođenčadi od dobi od tri mjeseca za kratkotrajno liječenje vrućice i / ili boli kao što su glavobolja, gripa i dr. zubni bol i dismenoreja (bol u periodu). Ibuprofen je također propisan za liječenje artritisa i reumatskih stanja. Ketoprofen je sličan lijek, koji se uglavnom propisuje za upotrebu u različitim bolnim i upalnim stanjima, mada je u nekim državama članicama dostupan i bez recepta. Ibuprofen je također ovlašten centralno kao Pedea za liječenje "patentnog ductus arteriosus" kod novorođenih nedonoščadi.   U skladu s EU smjernicama o liječenju, pacijenti i zdravstveni radnici mogu nastaviti koristiti NSAID (poput ibuprofena) prema odobrenim informacijama o proizvodu. Trenutni savjeti uključuju da se ovi lijekovi koriste u najnižoj efektivnoj dozi za najkraći mogući period. Pacijenti koji imaju bilo kakva pitanja trebaju razgovarati sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Trenutno nema razloga da pacijenti koji uzimaju ibuprofen prekidaju liječenje, na osnovu navedenog. Ovo je posebno važno za pacijente koji uzimaju ibuprofen ili druge NSAID lijekove za kronične bolesti. Uz kontinuirani pregled sigurnosti PRAC-a na ibuprofen i ketoprofen, EMA ističe potrebu da se epidemiološke studije pravovremeno provode kako bi se osigurali adekvatni dokazi o bilo kakvom utjecaju NSAID-a na prognozu bolesti za COVID-19. Agencija pruža kontakt sa svojim dioničarima i spremna je aktivno podržavati takve studije, koje bi mogle biti korisne u vođenju bilo kakvih budućih preporuka o liječenju. EMA će pružiti dodatne informacije po potrebi i nakon završetka pregleda odbora za sigurnost (PRAC). izjava ESC-2 Position-Paper-hypertension-and-COVID s poštovanjem, Ljekarska/Liječnička komora KS
Categories:  
Tags:
Date: 28/03/2020
Comments: Comments are off for this post

Poštovani,

Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo apeluje na sve građane da ne posustaju od provodjenja mjera propisanih od strane Kriznog štaba,a vezanih za sprječavanje širenja COVID-19. Na taj način će zaštiti sebe i svoju okolinu, te olakšati rad ljekarima i svim ostalim zdravstvenim radnicima. Posebno apelujemo na provodjenje propisanih mjera u većim trgovinama prehrambenih proizvoda, gdje je na više načina, povećana mogućnost  prenosa CoV-2.

Ljekarska-Liječnička komora KS

Categories:  
Tags:
Date: 25/03/2020
Comments: Comments are off for this post
Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo zahvaljuje svim nadležnim federalnim i kantonalnim tijelima na neumornoj i stručnoj borbi protiv širenja COVID-19, a što podrazumijeva nabavku testova, zaštitne opreme i lijekova. Cijenimo što se pravovremeno, i u skladu sa procjenom epidemiološke situacije, poduzimaju maksimalni napori u zaštiti zdravlja stanovništva, naročito medicinskih radnika.
Categories:  
Tags:
Date: 23/03/2020
Comments: Comments are off for this post
Našim članovima sugerišemo da svakodnevno prate novosti SZO vezane za SARS-CoV2 i COVID-19 (WHO news connected to  SARS-CoV2 i COVID-19)
Categories:  
Tags:
Date: 23/03/2020
Comments: Comments are off for this post
Postovani članovi! Obavještavamo vas da je odlukom Upravnog odbora Ljekarske-Liječničke komore KS rok za produženje licenci koje ističu sa 01.04.2020. pomaknut za 3 mjeseca. Odluku pogledajte u nastavku: Odluka UO 20.03.2020.  
Categories:  
Tags:
Date: 18/03/2020
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, U ovom specifičnom i zahtijevnom periodu epidemiološke situacije u BiH izazvane korona virusom, Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo šalje neizmjernu podršku svojim članovima, naročito onima koji su u stalnom radu sa pacijentima. Apeluje na maksimalno i redovno provodjenje svih mjera zaštite, kao i održavanje digniteta i profesionalizma svoje struke.   S poštovanjem, Predsjednica Komore Prof. dr. Ksenija Miladinović
Categories:  
Tags:
Date: 18/03/2020
Comments: Comments are off for this post
  Obavještavamo naše članove da će Ljekarska-Liječnička komora KS uskladiti svoj rad sa epidemiološkom situacijom i preporukama od strane nadležnih organa.
Categories:  
Tags:
Date: 13/01/2020
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, u prilogu se nalazi obavijest i Pravilnik o načinu apliciranja za  dobivanje počasnog zvanja Primarijus. Obavijest Primarijati Pravilnik S poštovanjem,      
Categories:  
Tags:
Date: 24/12/2019
Comments: Comments are off for this post
Obavještavaju se članovi Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, da će svaka prijava neželjenog efekta lijeka ili vakcine upućena Agenciji za lijekove BiH, bit bodovana sa dva boda, a prema pravilniku o bodovanju Ljekarske komore FBiH. Na raspolaganju je vodič i Obrasci za prijavu neželjenog efekta lijeka i vakcine.
Categories:  
Tags: