Ljekarska-liječnička komora Kantona Sarajevo

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKIH KRITERIJA ZA LICENCIRANJE ČLANOVA LJEKARSKE/LIJEČNIČKE KOMORE FBiH I ČLANOVA KANTONALNIH/ŽUPANIJSKIH LJEKARSKIH/LIJEČNIČKIH KOMORA

logo200

Obavještavamo vas da je na Skupštini Ljekarske/Liječničke komore FBiH donesena odluka kojom je ukinuta odredba člana 21. PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKIH KRITERIJA ZA LICENCIRANJE ČLANOVA LJEKARSKE/LIJEČNIČKE KOMORE FBiH I ČLANOVA KANTONALNIH/ŽUPANIJSKIH LJEKARSKIH/LIJEČNIČKIH KOMORA, a kojom se ograničavao rad ljekara do 75 godine starosne dobi.
Shodno navedeno, Ljekari u FBiH mogu svoj poziv obavljati bez ograničenja u pogledu starosne dobi.

S poštovanjem.

Zahvaljujemo na razumijevanju i srdačan pozdrav!

Orginalni prilog možete preuzeti OVDJE!

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka