Edukacije

Edukacije
LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO
logo200

 

Ljekari/liječnici imaju pravo i obavezu na kontinuirano i trajno stručno usavršavanje, radi održavanja i unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite. Kontinuirano i trajno stručno usavršavanje se obavlja putem različitih oblika stručnog usavršavanja, sa ciljem poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga koje ljekari pružaju u okviru svog stručnog naziva. Stručno usavršavanje ljekara predstavlja uslov za dobijanje licence za rad ljekara /liječnika.

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka