Edukacije

Edukacije koje će se održati…

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će farmaceutska kuća “Krka” d.d. održati webinar na temu:

“Say NO o pain-recimo ne bolu”

Predavači: Mr. sci. dr. Elvira Hasanović i Mr. sci. med. dr. Semin Bećirbegović

Termin predavanja je 02.07.2020.godine, sa početkom u 19:00 sati.

Možete se registrovati  na link u nastavku:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1403179554966204171

s poštovanjem,

Poštovani,

obavještavamo Vas da će farmaceutska kuća “Krka” d.d. održati webinar na temu:

” Šta mi je dragocjeno, to čuvam”

Predavači: Prof. dr. Tamara Kovačević-Preradović -UKC Banja Luka

Prof. dr. Nabil Naser – Poliklinika dr. Nabil

Termin webinara je 28.05.2020.sa početkom u 19:00 sati.

 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će farmaceutska kuća Farmavita održati prvi WEBINAR na temu:

“Psihološki aspekti promjena”

Predavač:Renata Kokotović dr.med. logopsihoterapeut – voditelj edukacija

Termini predavanja su :

12.05.2020. god. od 10:00 -11:00 sati

14.05.2020.god. od 10:00 – 11:00 sati

 

 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će farmaceutska kompanija Sanofi 20.02.2020.godine održati predavanje na temu “20 godina Plavix-a”. Predavanje će se održati u auli gradske Vijećnice sa početkom u 16:00 sati. Teme i predavače pogledajte u nastavku:

20 godina Plavix-a program

Poštovani,

Obabještavamo Vas da će se u srijedu 12.02.2020. godine održati stručni skup na temu “Crijevna mikrobiota i njen značaj za makroorganizam” , terapijske smjernice iskustva u praksi. 

Stručni skup će se održati u hotelu “Hills”  Sarajevo, sa početkom u 19:35 sati.

Plakat pogledajte u nastavku:

Abelapharm plakat

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 07. do 09. februara 2020. godine održati APLS kurs na Klinici za zdravlje djeteta KCUS .

Kurs sadrži teoretski dio kao i praktične procedure koje su potrebne za adekvatan tretman hitnih stanja u pedijatriji.  Kurs koristi  znanja koja su up to date najvažnijih autoriteta u pogledu pedijatrijske reanimacije kao što su: Royal College of Paediatrics  and Child Helth, ILCOR (International  Liaison Commitee on Resuscitation), Brithish Cancel of Resuscitation. Tokom kursa sa kandidatima rade certificirani instruktori koji su posebno obučeni u prenošenju znanja i praktičnih procedura.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 12.03.2020. do 15.03.2020.godine održati “Četvrta škola urgentne kardiologije u praksi” Škola će se održati u Vallmar Colection Dubrovnik President hotel. Organizator četvrte škole je Farmavita.

 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 17. do 18. aprila 2020. godine, održati SAF XII, u hotelu “Europa” u Sarajevu. Glavna tema skupa je Anestezija, reanimacija, intenzivno liječenje i terapija bola pacijenata u traumatologiji i ortopediji. Takođe dolaze u obzir i slobodne teme. Pozvani predavači su iz: USA, UK, Egipta, Turske, Austrije, Slovenije, Hrvatkse, Slovačke, Srbije, Crne Gore, Švajcarske, Italije, BIH.

Kotizacija je 200 KM sa uračunata dva ručka, svečanom večerom, tri kafe pauze, radnim materijalom, radionicama i certifikatom.

Učesnici koji neće koristiti zajednički ručak i svečanu večeru dužni su uplatiti 50 KM kotizacije za prisustvo predavanjima.

Članovi Komore se mogu prijaviti i sa radovima, prezentacijama do 15.03.2020. do kada treba da dostave abstrakt koji će biti objavljen u zborniku abstrakta i radova.

 

Poštovani,

Obaviještavamo Vas da će se Prvi kurs muskuloskeletne onkologije, koji će se održati od 17. – 18. decembra 2019. godine u Sarajevu (Hotel Europe), biti bodovan od strane Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo. Prvi kurs muskuloskeletne onkologije organizira Udruženje ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Univerzitetom u Padovi.
Na samom Kursu očekujemo aktivno učešće eminentnih stručnjaka koji će kroz plenarna predavanja obraditi aktuelne teme iz različitih podoblasti muskuloskeletne onkologije, iznijeti nove stavove u terapijskim protokolima i dati smjernice za kvalitetan klinički rad. Očekujemo i veliki broj aktivnih učesnika iz Bosne i Hercegovine i iz inostranstva koji će prezentirati iskustva svoga rada i svojih istraživanja.


 

Poštovani,

Obaviještavamo Vas da će 1,. Simpozij  Škole imunizacije pod nazivom ‘’Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu’’, koja će se održati u četvrtak, 12. Decembra 2019. god u 11 i 30 sati, u hotelu ‘’Bosnia’’ Sarajevo, biti bodovano od strane Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo, prema Pravilniku o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH sa 15 bodova za predavače i 10 bodova za učesnike .


 

Poštovani,

Obaviještavamo Vas da će seminar pod nazivom ‘’II Seminar Sportske medicine 2019’’, koji će se održati u četvrtak 21.11.2019. godine u Olimpijskom komitetu BiH, ul. Alipašina bb, Sarajevo-Zetra, sa poćetkom u 14 sati,  biti bodovano od strane Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo, prema Pravilniku o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH sa 15 bodova za predavače i 10 bodova za učesnike . Agenda II Seminara sportske medicine SSM 2019.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da se  pridružite „PEDIJATRIJSKOM DANU“ u organizaciji Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, koje će se održati u ul. Sprečanska br. 5/III, Sarajevo, dana 28. novembra 2019. godine, sa početkom u 18:00 sati. Ovo je prvi ciklus predavanja u sklopu kontinuirane medicinske edukacija (KME) koji se održava u prostoru Komore namijenjenom za edukaciju.

Bodovanje predavanja će se vršiti prema Pravilniku o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u F BiH sa 5 bodova za učesnike, a 10 bodova za predavače.

Registracija i sve informacije na telefon: 033/219-272 ili na e mail: info@lkksa.ba.

Raspored predavanja.

U Ljekarskoj-Liječničkoj komori Kantona Sarajevo dana 28.11.2019. godine veoma uspješno je održana sesija ”Pedijatarski dan” u sklopu kontinuirane medicinske edukacije, u organizaciji same Komore.

Ljekarska komora ID OSNOVA ZA PRINTANJE komb eng


 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji “Udruženja doktora porodične/obiteljske medicine” održati Internacionalni simpozij  porodične medicine na temu: ”Primarna prevencija kardiovaskularnih oboljena u Bosni i Hercegovini”,  koja će se održati 16.11.2019. godine u Sarajevu, u hotelu Novotel (Bristol) od 09-16 sati, biti bodovana od strane Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo prema važećem Pravilniku o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH uz finansijsku kompenzaciju u iznosu od 100,00 KM za izradu certifikata. Program predavanja.

Za učesnike je dodijeljno  3 boda, a za predavače 7 bodova.


 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se dana 26-27.10.2019. god. održati  Seminaru iz podrucja Statistike u medicinskim istrazivanjima koji se organizira u sklopu Proslave 10-te godisnjice Akademije medicinskih nauka BiH. Program seminara i poster.


 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se dana 30.10.2019.godine u hotelu “Hoiliday” Sarajevo,  sa početkom u 20:00 sati, održati predavanje na teme ”Rana detekcija karcinoma dojke, dijagnostički algoritmi” i ”Savremeni pristup u hiruškom tretmanu karcinoma dojke”. Predavanje će biti bodovano kao edukacija od strane LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO.


 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 05.10.2019. u hotelu “Hoiliday” Sarajevo, sala Una sa početkom u 09:30 sati, održati Seminar pod nazivom ” Demencija kroz primarnu zdravstvenu zaštitu” Brošuru pogledajte u nastavku:

Demencija -brošura


 

Poštovani,

Obavješavamo Vas da će se u subotu 21.09.2019.godine u hotelu “Hills” Sarajevo,održati naučno stručna konferencija, estetske hirurgije i kozmetologije, u sklopu Sajma beautiFUL. Konferencija će trajati od 10:30 do 14:30 sati.

ULAZ SLOBODAN UZ OBAVEZNU REGISTRACIJU.
AGENDU I FORMULAR ZA REGISTRACIJU POTRAŽITE NA LINKU:

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u subotu 14.09.2019.godine, u hotelu”Novotel” (Bristol) održati predavanje “Sanofi akademija kardiovaskularnih bolesti”, sa početkom u 09:30 sati.


 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 04. i 05.10.2019. godine u Hotelu “Saraj” Sarajevo, održati Edkativni skup udruženja alkohologa i drugih stručnjaka za bolesti zavisnosti u BiH.


Poštovani,

Obavještvamo Vas da će se u periodu od 06.-08. septembra 2019. godine u Sarajevu, održati „Prvi kongres endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini” sa međunarodnim učešćem koji organizuje Udruženje endoskopskih hirurga u BiH ”

Prvi kongres endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini donijet će nova znanja i iskustva u primjeni endoskopske hirurgije u pozvanim predavanjima, eminentnih stručnjaka iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske, Italije, USA i Engleske. Pored toga, u okviru 11 stručnih sesija predavanja će održati stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Norveške, Švedske, Poljske, Slovačke, Italije, Turske, USA i Mexika.
Kongres će biti organizovan u saradnji sa Evropskim udruženjem endoskopskih hirurga ( EAES) i uz podršku Udruženja Endoskopskih hirurga Srbije, Hrvatske i Slovenije. Cilj kongresa je dobiti informacije novijih istraživanja, prikazati iskustva iz prakse i otvoriti nove puteve za integrisanje različitih pristupa i procedura u ovoj oblasti. Kongres će, sa više, od 200 učesnika, biti podsticaj za nova postignića u našem svakodnevnom radu u ovoj oblasti.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 09.06.2019.godine održati Prvi znanstveni simpozij pod nazivom “Nova dostignuća u perinatalnoj medicini” koje će se održati na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, sa početkom u 09:00 sati.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 20. do 23. juna 2019. godine održati međunarodni Simpozij u sklopu 11-tih dana BHAAAS u BiH iz medicinske oblasti. Simpozij će se održati u hotelu “Bristol” Sarajevo.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 11.06.2019.godine u hotelu “Hills”Ilidža održati Konferencija porodične medicine sa početkom u 11:00 sati.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 6.-8. septembra/rujna 2019. godine održati “Prvi Kongres endoskopskih hirurga u BiH, sa međunarodnim učećem.”

Svi učesnici na kongresu se trebaju prijaviti pojedinačno putem ispunjavanja obrasca za prijavu. Ispunjeni obrazac treba poslati na e-mail: aesbh2018@gmail.com.

Plaćanje kotizacije može se obaviti: Udruženje endoskopskih hirurga u BiH, UniCredit Bank, broj računa: 3384402215395365.

Program kao i obrazac za prijavu u nastavku:

Program AESBH

Obrazac

Uduženje endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini (UEHBiH/ AESBH), formirano je s ciljem daljeg razvoja i popularizacije endoskopske hirurgije u Bosni i Hercegovini. Riječ je o udruženju na državnom nivou koje će omogućiti uspostavu saradnje sa Evropskom Asocijacijom Endoskopskih hirurga (EAES-om) i edukaciju i istraživanja na polju endoskopske hirurgije. Zbog toga je ovo prilika da Vas pozvemo da postanete i članovi Udruženja endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini (UEHBH/AESBH).

Prijava u članstvo obavlja se popunjavanjem Pristupnice/Članskog obrazca (https://www.aesbh.org/clanstvo/uclanite-se-u-aesbh/).

Članovi Udruženja imaju obavezu plaćanja članarine u visini koju je odredila Skupština Udruženja (120,00 KM godišnje /10 KM mjesečno). Uplata se obavlja na: UniCredit Bank, broj računa: 3384402215395365. Po početku plaćanja članarine, postaje se punopravni član i dobija Certifikat te stiču mogućnosti različitih beneficija koje će biti ponuđene članovima Udruženja.

Kontakt:

Udruženje endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini (UEHBiH/ AESBH)

Amra Odobašić, menadžer za odnose s javnošću: tel. + 387 61 148 411 aesbh2018@gmail.com


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u subotu 20.04.2019.godine u hotelu “Novotel” Sarajevo, održati “1. Sanofi Sarajevo forum” u organizaciji Sanofi – aventis group, sa početkom u 09:00 sati.


 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u subotu 27.04.2019.godine, u hotelu “Novotel” Sarajevo održati edukativni vikend porodične medicine pod nazivom “Cjeloviti pristup u liječenju hipertenzije”, sa početkom u 09:00 sati.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 20.04.2019.godine, u hotelu “Ibis Styles” Sarajevo, održati predavanje u organizaciji Amsal Pharmaceuticald doo na temu “Bolesti malih krvnih sudova mozga-Vinpocetin u fokusu”, sa početkom u 10:30 sati.


Poštovani

Udruženje inovativnih proizvođača lijekova u BiH na svojoj Skupštini, održanoj 22.06.2018. godine usvojilo je svoj novi  EFPIA Kodeks ponašanja, sa svim pripadajućim inicijativama, uz primjenu odredbi Kodeksa o obajvljivanju podataka/ prijenosa vrijednosti s 01.01.2019.godine. U prilogu materijali:

Prezentacija

Plakat


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 12.-13.04.2019.godine, u hotelu “Hills” Sarajevo Ilidža, održati IX Forum porodične/obiteljske medicine, sa početkom u 11:00 sati. U nasavku pogledajte program Foruma:

Program 9. Forum


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 29.03.2019.godine u Poliklinici Sunce Agram održati “I Simpozij o premalignim lezijama cerviksa i temeljnim načelima kolposkopije”, sa početkom u 10:00 sati.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 28.-31.03.2019. godine u hotelu Neptun Dubrovnik, održati “Treća škola urgentne kardiologije u praksi”.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 30.03.2019.godine održati stručno predavanje u organizaciji kompanije Ewopharma d.o.o. Sarajevo. Predavanje će se održati u hotelu “Hills”Sarajevo sa početkom u 09:00 sati. Program predavanja pogledajte u nastavku:

Program Ewopharma doo


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se dana 23.03.2019.godine (subota) u hotelu Novotel (Bristol) Sarajevo, održati Internacionalni Simpozijum Kardiovaskularnih bolesti pod nazivom: “Prevencija i liječenje kardiovaskularnih bolesti u BiH: Prevencija i menadžment pacijenata sa kardiovaskularnim rizikom osoba s invaliditetom. Simpozijum počinje u 09:30 sati.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 22.-24. marta 2019. godine održati Simpozij hirurga i ginekologa BiH Srbije i Crne Gore, u organizaciji Evropa lijek Pharma doo. Simpozij će se održati u hotelu “Vučko” na Jahorini.


Poštovani,

Udruženje hirurga FBiH je za svoje članstvo obezbjedila besplatnu kotizaciju i smještaj, na stručnom sastanku sa međunarodnim učešćem “Komplikacije u digestivnoj hirurgiji i transplantacije”, koje će se održati od 29.03.2019. godine do 30.03.2019.godine u Tuzli.

Molimo Vas da Vaše prijave dostavite najkasnije do 18.03.2019. godine.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 16.03.2019.godine održati “VI škola infektologije” u organizaciji Asocijacije infektologa u BiH i Udruženja doktora porodične medicine FBiH. Škola će se održati u hotelu “Hills” Ilidža, sa početkom u 09:00 sati.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se dana 07.03.2019.godine, održati edukativna radionica u organizaciji farmaceutske kuće Krka Tovarna Zdravil dd Novo Mesto – Predstavništvo u BiH. Radionica će se održati u hotelu “Novotel Bristol” Sarajevo sa početkom u 19:30 sati.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 26.02.2019. godine, održati stručno predavanje u organizaciji Mylan Epd, u hotelu “Bristol” sa početkom u 20:15 sati.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se dana 21.02.2019.godine, u hotelu “Art” Sarajevo, održati Stručna radionica pod nazivom “Pristup tretmanu dislipidemije i steatoze jetre u porodičnoj medicini – Šta kažu nove smjernice”, sa početkom u 18 :00 sati.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se Edukativni stručni skup pod nazivom “Škola o srčanom zatajenju II”, održati u subotu 16.02.2019.godine u hotelu “Novotel”  Sarajevo sa početkom u 10:00 sati.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Udruženja sportske medicine Crne Gore i  Udruženja za sportsku kardiologiju Crne Gore, dana 02. i 03. marta (subota i nedjelja) 2019. na Fakultetu za evropske i državne studije Podgorica Crna gora održati edukacija i kurs za Klupskog  ljekara i Klupskog fizioterapeuta pod nazivom “karike neophodne za uspjeh”

Program pogledajte u nastavku:

Program seminara za Klupskog ljekara i fizoterapeuta


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u subotu 09.02.2019.godine održati jednodnevna Edukativna škola pod pokroviteljstvom “UG Kardiološki edukativni centar Sarajevo, i “Krka” doo Sarajevo pod nazivom “LIPITENZIJA”. Edukativna škola će se održati u hotelu “Novotel” Sarajevo sa početkom u 9:30 sati.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u četvrtak 31.01.2019.godine u hotelu “Mariott” Sarajevo održati stručno predavanje pod nazivom “Falme plamen koji je rasvjetlio nedoumice”, sa početkom u 19:30 sati.