Edukacije

Edukacije koje će se održati…

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Udruženje hirurga FBIH u saradnji sa Ljekarskom komorom ZE-DO Kantona, organizuje IV Kongres hirurga sa međunarodnim učeščem, koji će se održati u periodu od 15.11.2018. do 17.11.2018.godine u Hotelu “Zenica” u Zenici. Ostale pojedinosti pogledajte u prilogu:

Udruženje hirurga – obavijest

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 11.i12. maja 2018. godine u hotelu “Europa” održati 10. Sarajevo anestezija forum.Predavači će biti iz USA, Austrije, Turske, UAE, Srbije, Slovačke, Mađarske, Švajcarske i BiH. Forum će obuhvatiti predavanja pozivnih predavača, satelit simposijum i radionice.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 19.-21.04.2018. godine održati 1. Kongres porodične/obiteljske medicine BiH sa međunarodnim učešćem. Program Kongresa pogledajte u nastavku:

Program Kongresa

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 19. aprila/travnja 2018. godine, u hotelu Holiday Sarajevo, održati stručno predavanje na temu “Nova era u respiratornoj medicini” sa početkom u 19:00 sati. Program pogledajte u nastavku:

program predavanja

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se dana 04.04.2018. godine u hotelu “Europa” Sarajevo, sa početkom u 20:00 sati, održati stručna predavanja Udruženja pedijatara primarne zdravstvene zaštite.

Teme i predavači:

 1. “Prematuritet kao javni zdravstveni problem” Prof.dr Suada Heljić redovni profesor UNSA, KCU Sarajevo
 2. “Hemijski spojevi i uticaj na ljudsko zdravlje sa aspektom na BIO-organsko i prednosti” Prof. Tidža Šarac Muhić, redovni profesor PMF-a, šef katedre za hemiju
 3. “Rezultati kliničkih studija” dr Jasminka Ramić

Nakon stručnog predavanja održat će se godišnja Skupština Udruženja pedijatara primarne zdravstvene zaštite.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se od 19. do 22. aprila 2018. godine, u hotelu “Novotel” Sarajevo  održati 2. Kongres endokrinologa i dijabeteologa u BiH, sa međunarodnim učešćem. Program pogledajte u nastavku:

Program Kongresa

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u četvrtak 05. aprila 2018.godine u 17:00 sati, u amfiteatru ANUBiH, Bistrik 7, održati javno predavanje prof.dr.sci. Mihre Taljanović pod nazivom:

“MRI AND ULTRASOUND OF THE ELBOW TENDONS, LIGAMENTS AND NERVES / MRI I ULTRAZVUK TETIVA, LIGAMENATA I ŽIVACA LAKTOVA”

Javno predavanje

Ulaz je slobodan za sve zainteresovane!

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se 30. i 31. marta 2018. godine,  održati naučni skup iz oblasti ortopedije u prostorijama Opće bolnice “Prim.dr Abdulah Nakaš”. Program pogledajte u nastavku:

Program naučni skup – ortopedija

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se u periodu od 23.-25. marta 2018. godine. održati Simpozij hirurga BiH, Srbije i Crne Gore, u hotelu “Vučko” na Jahorini. Program pogledajte u nastavku:

program Simpozij hirurga

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 27.03.2018. godine u hotelu “Hills” Sarajevo održati Konferencija o probioticima, sa početkom u 08:00 sati. Program pogledajte u nastavku:

Program probiotici 2018.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u utorak 27.03.2018. godine u hotelu “Bristol” održati stručno predavanje namjenjeno ljekarima iz primarne zdravstvene zaštite, sa početkom u 20:15 sati. Program pogledajte u nastavku:

Program stručno predavanje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u subotu 24.03.2018. godine. u hotelu “Hollywood” Sarajevo, održati V. Škola infektologije u organizaciji Asocijacije infektologa u BiH, i Udruženja doktora porodične medicine FBiH. Program pogledajte u nastavku:

program – V. škola infektologije

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 10.03.2018. godine u hotelu “Bristol” održati Intrenacionalni simpozijum pod nazivom “Kardiovaskularne bolesti: prevencija i liječenje” sa početkom u 09:30 sati. Program pogledajte u nastavku:

program simpozijum

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Farmaceutska kompanija Krka d.d., Predstavništvo u BiH, organizira predavanje na dan 06.03.2018. godine, u prostorijama hotela “Novotel Sarajevo Bristol” sa početkom u 19:30 sati.

Moderator predavanja prof.dr Vjekoslav Gerc, kardiolog Sarajevo.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da JU Dom zdravlja KS i Centar za nastavnu i naučnoistraživačku djelatnost JUDZ KS organizuju održavanje drugog simpozija pod nazivom ” Cjeloživotna prevencija kardiovaskularnih bolesti”u petak 23.02.2018. godine u Sarajevu sa početkom u 08:00 sati. Program pogledajte u nastavku:

Program 2. simpozija

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u srijedu 21.02.2018. godine sa početkom u 11:00 sati, u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Bistrik 7, održati serija javnih predavanja iz oblasti ” Sistematskog pristupa nadzora kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” Pozivnica u nastavku:

Pozivnica

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u subotu 03.02.2018. godine, u hotelu “Bristol” sa početkom u 10:00 sati održati stručna radionica pod nazivom “Pristup pacijentima sa urološkim problemima, i ishrana kod pacijenata sa renalnom insuficijencijom i gihtom.” Program radionice pogledajte u nastavku:

Program radionice Sarajevo

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će farmaceutska kompanija Sanofi održati predavanje 27.12.2017. godine. u hotelu “Marriott” Sarajevo sa početkom u 18:00 sati. Program predavanja pogledajte u nastavku:

Sanofi predavanje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Udruženje Onkologa u BiH od 08.-10. decembra 2017. godine organizuje “3rd Sarajevo Winter Oncology Conference” koja će se održati u hotelu Termag na Jahorini. U nastavku pogledajte preliminarni program konferencije:

program konferencije

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u subotu 02.12.2017. godine u sali hotela Bristol sa početkom u 10:00 sati održati Simpozij o dijabetesu pod nazivom “Sitagliptin u svakodnevnoj praksi doktora porodične/obiteljske medicine”.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u nedjelju 19.11.2017.godine u hotelu Termag na Jahorini održati stručni skup pod nazivom HiPP Medical Excellence. program pogledajte u nastavku:

program stručnog sastanka

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u četvrtak 23.11.2017. godine u kongresnoj sali hotela Novotel Sarajevo Bristol sa početkom u 18:00 sati održati Simpozij na temu “Predanost u liječenju dijabetesa” Program Simpozija pogledajte u nastavku:

program Simpozija Eli Lilly

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 18.11.2017. godine u hotelu Sarajevo u periodu od 9 do 15 sati, održati stručna radionica pod nazivom “Vertigo i demencija u praksi ljekara porodične medicine”. Program radionice pogledajte u nastavku:

program stručne radionice

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 17. i 18. novembra 2017. godine održati 1. Seminar sportske medicine u organizaciji Olimpijskog komiteta BiH.Program možete pogledati u nastavku:

program Seminara sportske medicine

Poštovani, obavještavamo Vas da će se u periodu od 17.-19.11.2017.godine  u hotelu Holiday Sarajevo, održati trodnevna Edukativna škola pod pokroviteljstvom UG Kardiološki edukativni centar Sarajevo pod nazivom “Takmičenje za najbolji kardiološki slučaj iz prakse”.Program pogledajte u nastavku:

program

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u četvrtak 09.11.2017. godine u Poliklinici “Sunce- Agram” sa početkom u 16:15 sati održati Simpozij na temu “Neurologija i interna medicina – Neurološke manifestacije internih oboljenja”

Program Simpozija pogledajte u nastavku:

Program Simpozija

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u subotu 11.11.2017. godine u Mostaru, održati zajednička radionica Udruženja doktora porodične medicine KS i HNK pod nazivom “Štitna žljezda i muskuloskeletni problemi u ordinaciji ljekara porodične medicine” Program radionice pogledajte u nastavku:

program radionice

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u subotu 28.10.2017. godine sa početkom u 9:30 sati u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti BiH održati 3. Međuakademijski naučni simpozij “Emergentne i re-emergentne zoonoze 21. stoljeća”. Program Simpozija pogledajte u nastavku:

Program Simpozija

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u petak 27.10.2017.godine u Malom amfiteatru Kliničkog centra u Sarajevu, sa početkom u 12:00 sati, održati jednodnevni Simpozijum na temu “Karcinom dojke i tretman”.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 26. – 28. 10. 2017. godine u hotelu Radon Plaza, održati 2. Kongres Hematologa i Transfuziologa BIH. Program ovog Kongresa pogledajte u nastavku:

Program Kongresa

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 14.10.2017. godine u Hotelu “Bristol” održati Internacionalni simpozij “Prevencija kardiovaskularnih komplikacija kod hipertenzije i dislipidemije u porodičnoj medicini”. Program Internacionalnog simpozija pogledajte u nastavku:

Program Internacionalnog simpozija

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 30.09.2017.godine održati edukativni skup pod nazivom “Koštano – mišićni problemi i terapija boli u porodičnoj medicini”. Program edukativnog skupa pogledajte u nastavku:

Program edukativnog skupa

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 04.10.2017.godine  održati Svjestska sedmica dojenja. Program pogledajte u nastavku:

Svjetska sedmica dojenja

Poštovani,

Obavještavamo Vas de će se u periodu od 06.- 08. 10. 2017. godine u hotelu “Radon Plaza” održati 5. Kongres oftalmologa FBiH, i  14.Kongres oftalmologa Jugoistočne Evrope (SEEOS).

Program Kongresa obuhvata slijedeće oblasti iz oftalmologije i eminentne stručnjake i predavače iz tih oblasti:

 • VISION 2020 uzroci sljepila i preventivne aktivnosti
 • Savremene dijagnostičke procedure OCT angiografija primjene u praksi
 • Orbita i adneksa
 • Rožnica i spoljna površina oka
 • Refraktivna hirurgija i katarakta
 • Glaukom
 • Uveitisi
 • Retina
 • Vitreoretnalna hirurgija
 • Neurooftalmologija
 • Tumori oka
 • Trauma oka
 • Strabizam i dječija oftalmologija.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 16.09.2017.godine u hotelu “Hollywood” Ilidža Sarajevo  održati 11. Simpozij iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije.

Program Simpozija možete pronaći u nastavku:

Program Simpozija biološke psihijatrije/psihofarmakologije

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se od 5-8 oktobra 2017. godine u Grand hotelu na Kopaoniku, u organizaciji Udruženja infektologa Srbije održati IV Kongres infektologa sa međunarodnim učešćem.

Program Kongresa kao i registracioni formular možete pronaći u nastavku:

Preliminarni program Kongresa

registracioni formular

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se od 26. do 29. oktobra 2017. godine u Beogradu, održati 13. Svjetski Kongres perinatalne medicine.

Program Kongresa kao i registracioni formular možete pronaći u nastavku:

Kongres perinatalne medicine

registracioni formular

 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se 14.09.2017.godine sa početkom u  10:30h održati Simpozij na temu ” Beskrvno liječenje”

Program simpozija možete pogledati u nastavku:

simpozij:  http://www.lkksa.ba/wp-content/uploads/2017/05/Beskrvno-liječenje.pdf

Pozivnica beskrvno liječenje

Program simpozija beskrvno liječenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se od 15.-26. 05.2017.go0dine održati XII Bazična škola ultrazvuka abdomena, kao i Simpozij estetike u periodu od 5.-6.oktobra/listopada 2017.godine.Programe tečaja i simpozija možete preuzeti na slijedećim linkovima:

http://www.lkksa.ba/wp-content/uploads/2017/05/Estetika-Simpozijum.pdf

http://www.lkksa.ba/wp-content/uploads/2017/05/XIII-Bazicna-skola-ultrazvuka-abdomena.pdf

 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Krka d.d. Novo Mesto, Slovenija, Predstavništvo za BiH organizuje predavanje koje će se održati 23.05.2017.godine u 19:00 u hotelu Bristol Sarajevo.

Teme predavanju su slijedeće:

¨Efikasnost i sigurnost naproksen natrija sa osvrtom na gastroprotekciju¨

predavač: Mr. sci. dr Nataša Trifunović, spec. porodične medicine

¨Nalgesin forte i Nolpaza-dva heroja u savremenoj praksi¨

predavači: Admir Jazvin, mr.ph. i Selma Hodžić, mr.ph. Krka Predstavništvo za BiH