Obrasci

PRISTUPNICA ČLANSTVU LJEKARSKOJ/LIJEČNIČKOJ KOMORI KANTONA SARAJEVO

Ostali obrasci:

01-Evidencijski list

02-Obrazac-za-zdravstvene-ustanove-Pravna-lica

03Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad/licence penzioneri

04 Zahtjev za upis i izdavanje privremene licence – Stranci

05 Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad licenca – Obrazac 1-

06    Obrazac za rad izvan punog radnog vremena

07 Obrazac I-ETD – Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela

08 Obrazac za odjavu

Statutom Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo regulisan je prijem novih članova u Komoru. U skladu s tim, molimo sve koji se žele učlaniti u Komoru da pravilno i u potpunosti popune formulare Komore, zatim da iste pošalju na našu e-mail adresu info@lkksa.ba te da obavezno kontaktiraju sekretara Komore, zbog informacija o visini članarine, načinu uplate, kao i drugih informacija u vezi članstva.
Takođe, sve podatke o Ljekarskoj/Liječničkoj komori Kantona Sarajevo, kao i kontakt telefone, možete naći na našoj web stranici.