Obrasci

Pristupnica članstvu Ljekarskoj-Liječničkoj komori KS

Ostali obrasci:

Obrazac za isticanje kandidature za Predsjednika Komore

Obrazac za isticanje kandidature za podpredsjednika Komore

Obrazac za isticanje kandidature za predsjednika Skupštine Komore

Obrazac za isticanje kandidature za podpredsjednika Skupštine Komore

Obrazac za isticanje kandidature za delegata Skupštine Komore

Obrazac za isticanje kandidature za člana UO Komore

Obrazac za isticanje kandidature za člana NO Komore

Obrazac za isticanje kandidature za člana stalnih Odbora Komore

Obrazac za isticanje kandidature za člana Suda časti Komore

Obrazac za podržavanje kandidature za Predsjednika/podpredsjednika Komore

Izjava o prihvatanju dužnosti delegata Skupštine

Izjava o prihvatanju kandidature za Predsjednika/podpredsjednika Komore

Izjava političke partije

01-Evidencijski list

02-Obrazac-za-zdravstvene-ustanove-Pravna-lica

03 Obrazac penzioneri-obnova licence

04 Zahtjev za upis i izdavanje privremene licence – Stranci

05 Zahtjev za obnovu odobrenja za samostalan rad licence

06 Obrazac za rad izvan punog radnog vremena

07 Obrazac I-ETD – Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela

08 Obrazac za odjavu

09Zahtjev za good standing

10Zahtjev za ovjeru cjenovnika

Statutom Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo regulisan je prijem novih članova u Komoru. U skladu s tim, molimo sve koji se žele učlaniti u Komoru da pravilno i u potpunosti popune formulare Komore, zatim da iste pošalju na našu e-mail adresu info@lkksa.ba te da obavezno kontaktiraju sekretara Komore, zbog informacija o visini članarine, načinu uplate, kao i drugih informacija u vezi članstva.
Takođe, sve podatke o Ljekarskoj/Liječničkoj komori Kantona Sarajevo, kao i kontakt telefone, možete naći na našoj web stranici.