Kontakt

Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo

Adresa:

Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.:         +387 33 219-272

Fax:         +387 33 219-493

E-mail:     info@lkksa.ba
mersiha.zeco@lkksa.ba

Žiro račun br. 161 000 000 411 00 95 Raiffeisen banka

Radno vrijeme: svaki radni dan od 08:00 – 16:00 sati.