Od 4. do 7. februara „SaMED 2016“

SaMED3U Sarajevu će od 4. do 7. februara 2016. godine biti održan Drugi međunarodni kongres studenata Medicine i mladih ljekara „SaMED 2016“, u organizaciji Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Radi se o nastavku rada studenata Medicinskog fakulteta na organizaciji međunarodnih stručnih skupova koji za cilj imaju promociju studentskog naučno-istraživačkog rada, ali i Medicinskog fakulteta, grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine.

Početkom tekuće godine održan je Prvi međunarodni kongres koji je odmah uvršten na mapu evropskih studentskih kongresa kao jedan od najposjećenijih naučnih skupova mladih istraživača sa učesnicima iz 17 zemalja svijeta.


Važno je naglasiti da će kongres biti organizovan početkom godine u kojoj Medicinski fakultet slavi 70 godina kontinuiranog rada, te će i SaMED proteći u toj atmosferi. Učesnici kongresa će imati tri dana aktivnog rada u kojem će prezentovati svoje naučne radove i dostignuća, ali će imati priliku i da slušaju eminentne predavače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji će im držati predavanja o aktuelnim temama u medicini i nauci u cjelini. Tradicionalno, za učesnike najinteresantniji dio predstavljaju radionice, gdje imaju priliku steći praktično znanje iz hirurškog šivanja i tretmana rana, kardio-pulmonalne reanimacije i sličnih tema. Naravno, svim učesnicima koji dođu u Sarajevo, organizator će se potruditi da organizuje i bogat kulturni i društveni program, kako bi im Sarajevo ostalo u što ljepšem sjećanju. Da bi se vratili i sljedeće godine, sa svojim kolegama i prijateljima, uz pomenute sadržaje, planirana je i posjeta nekoj od naših olimpijskih ljepotica, po čemu je Sarajevo i prepoznatljivo.

Organizator kongresa studenata medicine i mladih ljekara „SaMED 2016“ je Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu (USMF). Osnovanano je 2000. kao jedinstveno predstavničko tijelo studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu, te je proteklih 15 godina angažovano na zaštiti studentskih prava, ali i na organizaciji različitih projekata i naučnih skupova koji za cilj imaju promociju naučnog rada među studentima. Upravo iz tog razloga se i javila ideja za organizaciju jednog ovakvog skupa. Na samoj organizaciji kongresa angažovan je veliki broj volontera, studenata Medicinskog fakulteta, čime su studenti jasno pokazali da im je važan zajednički cilj i uspjeh jednog ovakvog projekta. Koordinaciju svih aktivnosti u nastojanju da sve protekne u najboljem redu, vrši Organizacioni odbor, na čelu sa Predsjednikom USMFa i studentom-prodekanom Malikom Ejubovićem.

Organizacija „SaMED-a 2016“ je prepoznata kao značajan projekat za grad i državu, pa su se mnoge kompanije aktivno uključile i podršku istom. Posebno se mora istaći kompanija „Bosnalijek“, najveću bh. farmaceutsku firmu koja je generalni sponzor „SaMED-a 2016“.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez svesrdne podrške Medicinskog fakulteta u Sarajevu i Dekanese Prof. dr. Almire Hadžović-Džuvo.

Studenti Medicinskog fakulteta pozvali su i ostale subjekte, privrednog i društvenog karaktera da uzmu aktivnog učešća u podršci ovakvom značajnom projektu koji je prošle godine afirmisao Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu u 17 zemalja na četiri kontinenta.