«III Forum porodične medicine»

porodicnaU Sarajevu je sinoć počeo sa radom «III Forum porodične medicine» kojeg organizira Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine F BiH, podružnica Kanton Sarajevo, u saradnji s Općinom Novi Grad, Javnom ustanovom Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Federalnim ministarstvom zdravlja i Ljekarskom/liječničkom komorom KS.

Cilj Foruma je razmjena informacija o dostignućima, kao i preprekama u razvoju porodične medicine u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja, odnosno našeg regiona.


Teme su aktuelne:

– Preventivni programi
– Propisivanje lijekova
– Organizacija i finansiranje porodične medicine
– Menadžment najčešćih oboljenja u porodičnoj medicini
– Edukacija u porodičnoj medicini
– Razvoj i dostignuća sestrinstva u porodičnoj medicini.

Forum daje priliku da se pred velikim brojem ljekara iz BiH i regiona mogu iznijeti ideje, problemi ili dostignuća, a predavanja se održavaju u hotelu «Bristol».