Obavijest

SVIM  ZDRAVSTVENIM  INSTITUCIJAMA        

 O B A V I J E S T

 Poštovane kolege,

Kao i svake godine do sada, imamo čast da objavimo konkurs za izbor naših članova u počasno zvanje PRIMARIJUS.

 U prilogu senalazi  Zaključak IO Ljekarske-Liječničke komore FBiH, kao i

 

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU NAZIVA PRIMARIJUS

 

Shodno uputama Ljekarske-Liječničke Komore FBiH molimo Vas da ne dostavljate abstrakte već radove u cjelosti, koji su jedan od uslova za dobivanje počasnog zvanja Primarijus.

Svu dokumentaciju propisanu Pravilnikom treba dostaviti  Komori

                             NAJKASNIJE DO 10. FEBRUARA 2023. GODINE.

Budući da smo i mi vezani rokovima za dostavu konkursnih materijala Ljekarskoj /Liječničkoj komori FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva

MOLIMO VAS DA POSTUPITE PO  UPUTAMA !

Srdačno Vas i kolegijalno pozdravljam.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore:

Dr. Raho Spahović

Odluka IO Ljekarske komore FBiH

Pravilnik-Primarijus