IN MEMORIAM

Prim.dr Dejan Kafka

Kafka

      Obavještavamo sve članove Ljekarske komore Kantona Sarajevo da je u 62. godini umro dječiji hirurg Prim.dr Dejan Kafka. Primarius Kafka je rođen 29.maja 1961.u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu a diplomirao je 1985.na Medicinskom fakuktetu u Sarajevu. Specijalizirao je dječiju hirurgiju na Klinici za dječiju hirurgiju u Sarajevu gdje je kao specijalista dječije hirurgije radio do 1994. Od 1994.-1996.radi u bolnici Kasindol u Istočnom Sarajevu.Od 1996.-2011.radi na Odeljenju opšte i abdominalne hirurgije na Institutu zaštitu majke i deteta Srbije “dr Vukan Čupić” u Novom Beogradu gdje je 2011.dobio titulu primarius.Od 2011.-2013.zaposlen je na Klinici za dječiju hirurgiju Kliničkog centra Banja Luka.Od 2013. pa do smrti radio je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu.Kao uposlenik Instituta za majku i dete i Beogradu pomogao je mnogim roditeljima iz BiH koji su tražili pomoć za svoju djecu,i kao konsultant u bolnici u Kasindolu pomagao je djeci iz Sarajeva.Dr Dejan je inače sin prof.dr Ivana Kafke koji je osnovao Dječiju hirurgiju u Sarajevu i BiH. Iskreno saučešće porodici Kafka.