Odluka o raspisivanju izbora za delegate

Poštovani,

Na osnovu člana 29. Statuta Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo /u daljem tekstu Komora/, Upravni odbor na 27. sjednici dana 28.09.2022. godine u Sarajevu, donosi slijedeću:

O D L U K U

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje izbora za delegate Skupštine Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                 Podpredsjednik Upravnog odbora:

                                                                 Prim. dr. Ahmed Katica

Odluku pogledajte u nastavku

Odluka o raspisivanju izbora za delegate