POZIV

Poštovane kolegice i kolege,

Čast i zadovoljstvo nam je  pozvati vas  na predavanje

  “ Izazovi u slučajevima nasilja nad djecom, nasilja u porodici”

koje će se održati dana 01.06.2022. godine u prostorijama Komore / ul. Sprečanska broj  5/III, sa početkom u 18:00 sati.

Predavanje  će održati:

  1. dr. Riada Blažević, specijalista urgentne medicine,
  2. dr. Emir Gušo, specijalista radiodijagnostike
  3. dr. Anid Gežo, specijalista otorinolaringologije

 

Poziv se prvenstveno odnosi na specijalizante i mlade ljekare, te napominjemo da je broj sudionika ograničen!

Predavanje je certificirano od strane Ljekarske – Liječničke komore Kantona Sarajevo, te će se isto bodovati prema Pravilniku  o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog  usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH.

S poštovanjem,

Predsjednica Odbora za edukaciju, zdravstvenu informatiku i kontinuirano usavršavanje

mr.sci. med. dr. Aida Gavranović