OBAVIJEST

SVIM  ZDRAVSTVENIM  INSTITUCIJAMA       

PREDMET: O B A V I J E S T

Poštovane kolege,

Kao i svake godine do sada, imamo čast da objavimo konkurs za izbor naših članova u počasno zvanje PRIMARIJUS. 

U prilogu Vam šaljemo Zaključak IO Ljekarske-Liječničke komore FBiH, kao i

             PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU

                                                  NAZIVA PRIMARIJUS 

Shodno uputama Ljekarske-Liječničke Komore FBiH molimo Vas da ne dostavljate apstrakte već radove u cjelosti, koji su jedan od uslova za dobivanje počasnog zvanja Primarijus.

Svu dokumentaciju propisanu Pravilnikom treba dostaviti  Komori

                               NAJKASNIJE DO 11. FEBRUARA 2022. GODINE.

Budući da smo i mi vezani rokovima za dostavu konkursnih materijala Ljekarskoj /Liječničkoj komori FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva

MOLIM VAS DA POSTUPITE PO  UPUTAMA !

Srdačno Vas i kolegijalno pozdravljam.

 

S poštovanjem,                                                                                    Predsjednica Komore:

Prof. dr. Ksenija Miladinović

Pravilnik Primarijus

Zaključak IO LJLKFBIH -Primarijati