Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da se privatne zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo koje  još uvijek nisu vakcinisale svoje ljekare, mogu javiti u Ljekarsku -Liječničku komoru KS  te dostaviti slijedeće podatke:

  1. Ko se još želi vakcinisati protiv COVID-19, ako se još nije vakcinisao ili ako mu je već vrijeme nakon prebolovanog COVIDa, 3-6 mjeseci?
  2. Ko se nije još revakcinisao, i koju vrstu vakcine je primio kao I. dozu?

    Isključivo za one koji su se vakcinisali u Sarajevu.

  3. Osobe tj. Vaši uposlenici koji se još uvijek nisu vakcinisali, koju vrstu vakcine bi preferirali u narednom periodu: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm ili bilo koju od ponuđenih (u narednom periodu će ove vakcine biti na raspolaganju).

Ovo ne znači da će sve biti odmah organizovano niti odobreno, već da se na osnovu ovih potreba/podataka  pripremi vakcina  koliko je potrebno. Vakcinacija će se obavljati u Zetri, određene dane u mjesecu o čemu ćete biti naknadno obavješteni.

s poštovanjem,