Obavještenje

Poštovani,

Zbog velikog angažmana svih članova Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine u proteklih 16 mjeseci, te sticanja novih saznanja o Covid-19, kako patologiji tako i o liječenju, svim članovima Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje se po 30 bodova.

Ovo je Odluka koju je donio Izvršni  odbor Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 07.06.2021. godine.

Stručne službe kantonalnih/županijskih komora zadužene su da u registar svakom od članova upišu dodjeljene bodove.

Izvršni odbor Lj/L KFBiH: Za angažman u vrijeme pandemije svi ljekari nagrađeni sa po 30 bodova

s poštovanjem,