Primarijati

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je dodjeljeno počasno zvanje primarijus kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva za 2020. godinu, slijedećim ljekarima:

1. Elvira Karaselimović Džambasović

2.  Hasan Tanović

3. Lejla Alađuz

4. Dunja Hodžić

5 .Amira Baždarević Rašidagić

6. Sebija Izetbegović

7. Aida Ćorić

8. Aida Saray

9. Alen Džubur

10. Alen Karić

11. Alden Begić

12. Alma Međedović

13.Alma Muslimović

14. Belma Gazibera

15. Damir Rebić

16. Faris Zvizdić

17.Rubina Alimanović Alagić

18. Sadat Pušina

19. Selma Ajanović

20. Ranka Vukčević Krtinić

21.Jadranko Urlić

22. Nermin Zec

23. Azra Arslanagić Korjenić

24. Aida Kapetanović

25. Alma Šalaka

26. Amir Asotić

27. Emina Kasumagić Halilović

28. Jasmina Bajrović

29. Kenan Karavdić

30.Ksenija Miladinović

31. Mirsad Selimović

32. Mirsada Smailbegović

33. Almedina Hadžihasanović Moro

s poštovanjem,