Webinar u organizaciji Ljekarske komore Kantona Sarajevo 25.februar 2021. god. 18h00-19h45

Pozivnica LKKSA webinar

Pozivamo vas da prisustvujete webinaru u našoj organizaciji. Pristup webinaru je preko linka u nastavku.

Learn more about Teams

Raspored predavanja webinara: „Nešto više. Nešto novo. Covid-19“            
„SOMETHING MORE. SOMETHING NEW. Covid-19“

18h00-18h 05- Uvod i pozdravni govor

18h05-18h20- Prvo predavanje
prim dr med Goran Čerkez– Federalni Krizni štab, koautor dr med Mia Blažević FKŠ.
„Covid 19 u federaciji BiH“

18h20-18h40- Drugo predavanje-
doc dr Rusmir Baljić -UKMC Sarajevo Infektivna klinika- Medicinski fakultet Institut za infektivne bolesti
„Upotreba Favipiravira u liječenju Covid-19-a“

18h40-19h00- Treće predavanje
dr med dr sc Edin Begić -Opća bolnica Odjel za kardiologiju
„Hiperkoagubilno stanje kod Covid-19 infekcije – Terapeutski modaliteti“

19h00-19h20- Četvrto predavanje
dr med mr med sc Nedim Begić  UKMC Pedijatrijska klinika Jezero Sarajevo
„Covid-19 u pedijatrijskoj populaciji“

19h20-19h40 – Pitanja

19h40-19h45- Zatvaranje webinara

Rezervno predavanje
prim dr med mr ph sc Adnan Bajraktarević -JUDZKS DZ Centar Sarajevo predškolski dispanzer
„Savremeni tretman i prevencija Covid-19-a-Težište na vakcinaciji“