OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

Obavještavamo Vas da su  ljekari specijalisti maksilofacijalne hirurgije, sa završenim Stomatološkim fakultetom, u obavezi da imaju licencu svoje matične Komore, a to je Stomatološka komora KS.

Molimo Vas da ljekari sa završenim Stomatološkim fakultetom, koji imaju licencu Ljekarske-Liječničke komore KS podnesu Zahtjev za dobivanje licence svoje matične Komore.

 

Licenca Ljekarske –Liječničke komore KS koju posjeduju, ukida se u roku od 30 dana od  dana ove obavijesti.

 

S poštovanjem,