OBAVIJEST O NAČINU PROVOĐENJA VAKCINACIJE PROTIV COVID-19 ZA PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE U KANTONU SARAJEVO

U skladu sa dopisom i uputama Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (ZZJZ KS) (dopis broj 05334-46/21 od 05.01.2021 godine), a u dogovoru sa Udruženjem ljekara privatne prakse Kantona Sarajevo sve privatne zdravstvene ustanove dužne su pojedinačno dostaviti spiskove uposlenika zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja koji se žele vakcinisati prema ZZJZ KS do 20.01.2021. godine sa sljedećim podacima:
– ime i prezime uposlenika,
– da li uposlenik ima prethodne alergijske reakcije na injekcionu terapiju /hranu/lijekove,
– te da li je ili nije bolovao/la COVID 19 i ukoliko jeste datum obolijevanja.
Spisak se dostavlja isključivo u Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na protokol ili na mail adresu Zavoda: gzavod@bih.net.ba
Organizacija vakcinacije uposlenika zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja privatnih zdravstvenih ustanova) odvijat će se na principima kolegijalnosti u okviru privatnih zdravstvenih ustanova.
Vakcinacija uposlenika privatnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo odvijat će se u sljedećim privatnim zdravstvenim ustanovama: Poliklinika “Atrijum”, Poliklinika “Dr Al-Tawil”, Poliklinika “Eurofarm”, Poliklinika “Sanasa”, Poliklinika “Alea Dr Kandić”, Poliklinika “Agram”.
Uposlenici navedenih zdravstvenih ustanova će se vakcinisati u okviru vlastite ustanove.
Vakcinisanje uposlenika ostalih privatnih ustanova će se odvijati na sljedeći način :
a. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će navedenim Poliklinikama (Operativnom timu) dostaviti spisak uposlenika drugih privatnih ustanova koje će se na tom punktu vakcinisati, kao i kontakt mail i telefon radi dogovora o vremenu vakcinacije.
b. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će voditi računa da ravnomjerno raspoređuje po predloženim punktovima broj   osoba koje je potrebno vakcinisati.
c. Nakon dostavljanja spiskova i vakcina Poliklinike će kontaktirati preko svojih Operativnih timova privatne ustanove i dogovoriti vrijeme vakcinacije.
Ova obavijest se ne odnosi na privatne stomatološke ordinacije i apoteke (prema uputama ZZJZ Kantona Sarajevo).
Sve dodatne informacije mogu se dobiti preko voditelja Koordinacionog tima za provođenje vakcinacije protiv COVID 19 oboljenja Udruženja ljekara privatne prakse Kantona Sarajevo: Prof. dr Almira Hadžović-Džuvo na mail: researchunit@klinika-tawil.net