Obraćanje Ljekarske-Liječničke komore KS

Poštovani,

Ljekarska-Liječnička komora KS izražava svoju veliku zahvalnost svim zdravstvenim radnicima koji cijelo vrijeme pandemije hrabro, dostojanstveno, požrtvovano i nesebično rade svoj posao. Zdravstveni radnici koji su, ne samo poštovali i poštuju svoj etički kodeks, nego su nastavili raditi u atmosferi medijske hajke na zdravstvo, atmosferi zdravstvenog politikanstva i ličnih interesa pojedinih ljekara, u atmosferi poljuljanog zdravstvenog sistema. Nastavili su i nastavljaju predano raditi svoj posao, iscrpljeni i umorni. Održali su i SISTEM  i PUT. Takvi ljudi zaslužuju samo pohvalu i afirmaciju.

Teško je izdvojiti zdravstvene radnike pojedinog nivoa zdravstvene zaštite, ili pojedine ustanove. Svi zaslužuju veliko poštovanje i zahvalnost. Ipak, intenzivne jedinice zaslužuju da budu posebno istaknute. Težina kliničke slike pacijenta odredjuje i nivo zdravstvene zaštite. Dakle, tercijarni nivo bavi se najtežim pacijentima, posebno jedinice intenzivne njege tog nivoa. Naravno, za smještanje takvog pacijenta treba prethodni dogovor i NAJAVA. I unutar samog sistema tercijarne zaštite odvijaju se kontinuirane konsultacije, dogovori i najave, sve u cilju što adekvatnijeg zbrinjavanja pacijenta. To je doslovno 24 časovni rad uz puni psihofizički angažman.

Naše društvo sada treba injekciju pozitivne energije, dobre volje, treba saradnju, afirmaciju, iskreno priznavanje tudjih zasluga i vlastitih grešaka. Treba nam vakcina protiv zlonamjerne, egoistične, individualističke i nepotrebne kritike.

Dragi ljekari, bilo da ste aktivni ili ste u penziji, koristimo te društvene mreže u dobroj namjeri, u namjeri da afirmišemo zdravstveni sistem i zdravstvene radnike, tako ćemo doprinijeti i našem društvu, naročito u ovom periodu pandemije. Nemojmo graditi jazove, gradimo mostove.

Predsjednica Ljekarske-Liječničke komore KS

Prof. dr. Ksenija Miladinović