Prijedlog liste za dodjelu stipendija Ljekarske -Liječničke komore KS

Poštovani,

u nastavku možete pogledati prijedlog liste za dodjelu stipendija Ljekarske-Liječničke komore KS djeci umrlih ljekara/liječnika članova Komore za školsku/akademsku  2020/2021 godinu.

Prijedlog liste za dodjelu stipendija

s poštovanjem,

Ljekarska-Liječnička komora KS.