OČITOVANJE

Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo oštro osuđuje neodgovorno i neprofesionalno ponašanje doktora Jusufa Šabanovića, kojim je ostvario potencijalnu mogućnost ugrožavanja epidemiološke situacije, odnosno potencijalno ugrozio zdravlje svojih pacijenata i zdravlje svojih kolega.

Svojim činom narušio je principe Kodeksa medicinske etike i deontologije, te će Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo pokrenuti odgovarajući postupak.

 

S poštovanjem,

Ljekarska-Liječnička komora KS