REAKCIJA LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE NA STAV STRUKE POVODOM VRŠENJA OBDUKCIJA U PERIODU PANDEMIJE COVID-19

Ljekarska-Liječnička komora KS oštro osudjuje stav Udruženja patologa koji kaže da se ne preporučuju obdukcije umrlih od COVID-19, a zbog nepostojanja odgovarajućih uslova za njihovu realizaciju.

Po referencama i smjernicama  Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Centra za zarazne bolesti (CDC) Atlanta, te Britanskog  Udruženju patologa i sudskih medicinara,  uslovi za obavljanje obdukcije prilagođavaju se novonastaloj situaciji izazvanoj pojavom COVID-19, za što je u početku dovoljna bazična lična zaštitna oprema i mogućnost provjetravanja.

Komora apeluje na Udruženje da odmah poduzme potrebne korake u cilju što hitnijeg početka obavljanja obdukcija, u koordinaciji sa Kriznim štabom civilne zaštite.

Ljekarska-Liječnička komora KS takodje osudjuje neetički nastup doktorice Aleksandre Đuran, te pokreće postupak zbog kršenja člana 19. Kodeksa medicinske etike i deontologije.

s poštovanjem,

Ljekarska-Liječnička komora KS