OBRAĆANJE LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KANTONA SARAJEVO

 

Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo podržava i apeluje hitnu reorganizaciju zdravstvenog sistema u cilju ostvarenja bolje zdravstvene zaštite svog građanstva, u ovom teškom periodu pandemije koronavirusom.

Potrebna reorganizacija se jedino može ostvariti dobrom i promptnom koordinacijom svih tijela i organa nadležnih za funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Nema potrebe za agresivnim javnim obraćanjem, nazivanjem ljekara „kukavicom“ i „dezerterom“,  prijetnjom za oduzimanje licence za rad, što je ingerencija Ljekarske-Liječničke komore. U kratkom periodu ljekar je stavljen na pijedestal i aplaudira mu se, a odmah iza toga  nazvan  je kukavicom i dezerterom.

Svaki ljekar mora da radi po propisanim principima etike i deontologije, u suprotnom snosi odgovarajuće konsekvence.

s poštovanjem,

Ljekarska-Liječnička komora KS