Apel !

Poštovani,

Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo apeluje na sve građane da ne posustaju od provodjenja mjera propisanih od strane Kriznog štaba,a vezanih za sprječavanje širenja COVID-19. Na taj način će zaštiti sebe i svoju okolinu, te olakšati rad ljekarima i svim ostalim zdravstvenim radnicima. Posebno apelujemo na provodjenje propisanih mjera u većim trgovinama prehrambenih proizvoda, gdje je na više načina, povećana mogućnost  prenosa CoV-2.

Ljekarska-Liječnička komora KS