Prijava neželjenih efekata lijekova i vakcina

Obavještavaju se članovi Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo, da će svaka prijava neželjenog efekta lijeka ili vakcine upućena Agenciji za lijekove BiH, bit bodovana sa dva boda, a prema pravilniku o bodovanju Ljekarske komore FBiH.

Na raspolaganju je vodič i Obrasci za prijavu neželjenog efekta lijeka i vakcine.