Obavještenje

Poštovani,

Dana 20.12.2018. godine, u Amfiteatru KCUS-a održana je 5. redovna Izborna Skupština Ljekarske/Liječničke komore KS, sa početkom u 13:00 sati.

Rezultati Izborne Skupštine su slijedeći:

Za predsjednika Komore izabrana je:

Prof. dr Ksenija Miladinović

Za podpredsjednika Komore izabran je: dr.sci.med. Sanjin Musa

Za predsjednika Skupštine izabrana je: Prof.dr Enra Mehmedika Suljić

Za podpredsjednika Skupštine izabrana je: dr.sci.med. Verica Mišanović

Za članove Upravnog odbora izabrani su:

Doc.dr Amra Pleho Kapić

Prim.mr.sci.dr Mirsad Đugum

dr Aida Pošković Barjaktarević

Prim.dr Amir Zjakić

dr Raho Spahović

dr Ahmed Katica

Prim.dr Sabina Radulović

dr Jadranka Šormaz

dr Dijana Ibrahimkadić Čustović

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

Doc.dr Alija Gežo

Prim.dr Salko Mašić

Mr.sci.dr. med. Sanjin Deković

 

S poštovanjem,

Predsjednik Komore

dr Raho Spahović