Odluka o izboru delegata i tijela Ljekarske komore KS

Poštovani,

Na osnovu člana 29. Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS Upravni odbor na 45. sjednici održanoj 06.06.2018. godine donosi odluku o raspisivanju izbora za delegate Skupštine, i tijela Ljekarske/Liječničke komore KS.

Odluku možete pogledati u nastavku:

Odluka o izborima degata i tijela Ljekarske komore KS

S poštovanjem,

Spahović dr Raho