Obavještenje

Poštovani,

Dana 15.05.2018.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održan je nastavak 17. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS, te 18. Redovna Skupština sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovao 51 delegat.

Dnevni red nastavka 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

  1. izvještaj o radu Predsjednika Komore
  2. Izvještaj o radu UO Komore
  3. Usvajanje finansijskog izvještaja za 2017. godinu, i usvajanje finansijskog plana za 2018. godinu.
  4. Izvještaj komisije za kupovinu poslovnog prostora/stana za Komoru.

Sve tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.

Nakon zaključivanja rada nastavka 17. redovne Skupštine,počeo je rad 18. redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prekinute 17. Skupštine Ljekarske komore
  2. Prijedlog Statuta Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo (nakon javne rasprave u trajanju od 30 dana)
  3. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine( nakon javne rasprave u trajanju od 30 dana)
  4. Izbor dva zamjenska člana UO Komore
  5. Raspisivanje izbora

Sve tačke dnevnog reda 18. Skupštine su takođe usvojene te je donešena Odluka o raspisivanju izbora svih organa i tijela Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo.

Održavanje redovne Izborne Skupštine Ljekarske komore je planirano za septembar 2018. godine.

s poštovanjem,

Spahović dr Raho