Poštovani,

Obavještavamo Vas da zbog privremenog prekida napajanja električnom energijom, i izvođenja radova  na objektu, neće raditi telefoni u Ljekarskoj/Liječničkoj komori KS do 12.08.2019. godine.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore

Prof. dr Ksenija Miladinović

Obavještenje !!

Poštovani,

Obavještavamo Vas da se Ljekarska komora KS  nalazi na novoj adresi:

Sprečanska broj 5/III. Lamela C, Malta.

S poštovanjem,

Prof.dr Ksenija Miladinović

Predsjednik Komore

Obavijest Primarijati

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je dodijeljno zvanje Primarijus, kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad, i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva navedenim zdravstvenim djelatnicima:

1.Ahmedbegović-Pjano dr.med.sc. Melisa

2.Ćumurija-Alagić dr Dženana

3.Jokić Mr.sci.dr Irena

4.Mačkić Mr.sci.dr Denis

5.Alić dr Jasna

6.Beharić dr Senita

7.Kandić Ćatić dr Lejla

8.Čengić dr Amra

9.Karlović Mr.sci.dr Vanja

Takođe obavještavamo Vas da  će se svečano uručenje odluka, o dodjeli naziva Primarijus, održati u ponedjeljak 08.04.2019.godine u zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3 sa početkom u 13:00 sati.

OSVRT NA STATUS LJEKARA KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU ANGAŽOVANIH U NASTAVI

Kao predsjednica Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo, te kao član nastavne baze Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) imam potrebu da se javno oglasim.

Prije svega, izražavam svoj ponos i veliko zadovoljstvo što radim u KCUS, i što svojim radom i trudom zajedno sa ostalim zaposlenicima, održavam i unapređujem kvalitet ove renomirane, najstarije državne naučno-stručne medicinske institucije. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Klinički centar Univerziteta u Tuzli su jedine internacionalno  priznate nastavno-naučne baze u Bosni i Hercegovini. Za ovo priznanje je zaslužan dugogodišnji neumorni, predani kontinuirani naučni rad visokog kvaliteta, objavljivanje naučnih radova u priznatim referentnim svjetskim časopisima, učešće u svjetskim multicentričnim projektima. Brojnost i kvalitet referenci naučnih radnika iz KCUS nadmašuje sve druge fakultete članice Univerziteta u Sarajevu.

Nažalost, zahvaljujući neosnovanim populističkim pričama poteklim od strane odredjenih pojedinaca čiji je lični interes (individualna svijest) daleko iznad društvenog (kolektivna svijest), narušava se kredibilitet ovog renomiranog medicinskog centra. Naravno da javnost, koja nije upoznata sa činjeničnim stanjem, podliježe takvim pričama, pa se stoga i ova renomirana državna ustanova tretira na nezaslužen i neopravedan način. Treba se osvrnuti na te činjenice.

Angažman ljekara kliničara u nastavi zahtijeva izuzetan napor i odgovornost, pogotovo kad se rad obavlja u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite kao što je KCUS. Poštujući etičke i deontološke norme prakse u delikatnom i odgovornom radu sa pacijentima, nije jednostavno naći mjesto i za rad sa studentima, pogotovo kad se radi o teškim pacijentima.

Da bi klinički ljekar postao sudionik nastavnog procesa, prolazi težak i mukotrpan put, počevši od magisterija, doktorata, objavljivanja naučnih i stručnih radova, knjiga , učešća u projektima, do obaveze kontinuirane edukacije. Sve to uz rad sa pacijentima. To je veoma težak proces. A krajnji cilj tog procesa je pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništva, koja je u skladu sa svjetskim standardima.

Uz dužno poštovanje svih  članova ostalih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, rad ljekara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu angažovanih u nastavi je specifičan, i zaslužuje posebno vrednovanje.

Umjesto da se takav rad nagradi, na nivou Univerziteta je prije dvanaest godina dozvoljeno usvajanje odredbi i sklapanje ugovora po kojima se ljekaru KCUS angažovanog u nastavi odbija 10% od njegove plate u KCUS zbog angažmana na Medicinskom fakultetu, a mjesečna isplata od strane Medicinskog fakulteta za taj angažman, iznosi polovinu odbijene sume. Nelogično, nepošteno, degradirajuće i sramotno! Medjutim, ti ljekari entuzijasti, godinama iza toga nastavljaju rad sa studentima, svjesni svog novčanog gubitka. Tadašnji menadžment KCUS to ne uspijeva ispraviti.

Zahvaljujući sadašnjem menadžmentu KCUS, na čelu sa prof. dr. Sebijom Izetbegović, započet je mukotrpan i zahtijevan proces korekcije statusa kliničkog ljekara angažovanog u nastavi, odnosno korekcije zakonskih odredbi. U taj proces uključeni su svi ljekari angažovani u nastavi.

Ovaj činjenični osvrt na protekli period vezan za status ljekara kliničara angažovanih u nastavi, zaslužuje upoznavanje javnosti, kao i potpuno opravdano esnafsko zastupanje Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo.

 

Predsjednica Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo

Prof. dr. Ksenija Miladinović

Obavještenje

Poštovani,

Dana 20.12.2018. godine, u Amfiteatru KCUS-a održana je 5. redovna Izborna Skupština Ljekarske/Liječničke komore KS, sa početkom u 13:00 sati.

Rezultati Izborne Skupštine su slijedeći:

Za predsjednika Komore izabrana je:

Prof. dr Ksenija Miladinović

Za podpredsjednika Komore izabran je: dr.sci.med. Sanjin Musa

Za predsjednika Skupštine izabrana je: Prof.dr Enra Mehmedika Suljić

Za podpredsjednika Skupštine izabrana je: dr.sci.med. Verica Mišanović

Za članove Upravnog odbora izabrani su:

Doc.dr Amra Pleho Kapić

Prim.mr.sci.dr Mirsad Đugum

dr Aida Pošković Barjaktarević

Prim.dr Amir Zjakić

dr Raho Spahović

dr Ahmed Katica

Prim.dr Sabina Radulović

dr Jadranka Šormaz

dr Dijana Ibrahimkadić Čustović

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

Doc.dr Alija Gežo

Prim.dr Salko Mašić

Mr.sci.dr. med. Sanjin Deković

 

S poštovanjem,

Predsjednik Komore

dr Raho Spahović

 

Obavještenje

Poštovani,

Dana 15.05.2018.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održan je nastavak 17. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS, te 18. Redovna Skupština sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovao 51 delegat.

Dnevni red nastavka 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

  1. izvještaj o radu Predsjednika Komore
  2. Izvještaj o radu UO Komore
  3. Usvajanje finansijskog izvještaja za 2017. godinu, i usvajanje finansijskog plana za 2018. godinu.
  4. Izvještaj komisije za kupovinu poslovnog prostora/stana za Komoru.

Sve tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.

Nakon zaključivanja rada nastavka 17. redovne Skupštine,počeo je rad 18. redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prekinute 17. Skupštine Ljekarske komore
  2. Prijedlog Statuta Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo (nakon javne rasprave u trajanju od 30 dana)
  3. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine( nakon javne rasprave u trajanju od 30 dana)
  4. Izbor dva zamjenska člana UO Komore
  5. Raspisivanje izbora

Sve tačke dnevnog reda 18. Skupštine su takođe usvojene te je donešena Odluka o raspisivanju izbora svih organa i tijela Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo.

Održavanje redovne Izborne Skupštine Ljekarske komore je planirano za septembar 2018. godine.

s poštovanjem,

Spahović dr Raho