Obavještenje

Poštovani,

Dana 15.05.2018.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održan je nastavak 17. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS, te 18. Redovna Skupština sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovao 51 delegat.

Dnevni red nastavka 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

 1. izvještaj o radu Predsjednika Komore
 2. Izvještaj o radu UO Komore
 3. Usvajanje finansijskog izvještaja za 2017. godinu, i usvajanje finansijskog plana za 2018. godinu.
 4. Izvještaj komisije za kupovinu poslovnog prostora/stana za Komoru.

Sve tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene.

Nakon zaključivanja rada nastavka 17. redovne Skupštine,počeo je rad 18. redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa prekinute 17. Skupštine Ljekarske komore
 2. Prijedlog Statuta Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo (nakon javne rasprave u trajanju od 30 dana)
 3. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine( nakon javne rasprave u trajanju od 30 dana)
 4. Izbor dva zamjenska člana UO Komore
 5. Raspisivanje izbora

Sve tačke dnevnog reda 18. Skupštine su takođe usvojene te je donešena Odluka o raspisivanju izbora svih organa i tijela Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo.

Održavanje redovne Izborne Skupštine Ljekarske komore je planirano za septembar 2018. godine.

s poštovanjem,

Spahović dr Raho

 

Obavještenje !

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da je dodjeljeno zvanje primarijus kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva navedenim zdravstvenim djelatnicima:

 1. Lidija Salcer Šunjić
 2. Atifa Kulović
 3. Amra Resulović Silajdžić
 4. Aida Đozo
 5. Amra Lasić
 6. Srebrenka Bise
 7. Dževad Begić
 8. Belma Paralija
 9. Đemil Omerović
 10. Aida Medanhodžić
 11. Denisa Zvizdić
 12. Vahidin Šahović
 13. Jasmina Katica
 14. Amir Halilbašić
 15. Kemal Grbić

Svečano uručenje odluka o dodjeli naziva primarijus održat će se u utorak 10.04.2018. godine, u zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu, ulica Hamdija Kreševljaković br.3, sa početkom u 12:00 sati.

s poštovanjem,

Predsjednik Komore

Spahović dr Raho

OBAVIJEST

Poštovani,

Dana 21.02.2018. godine u amfiteatru Kliničkog centra održana je 17. Skupština Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo sa početkom u 14:00 sati.

Skupštini je prisustvovalo 62 delegata.

Dnevni red 17. Skupštine Ljekarske/Liječničke komore bio je sllijedeći:

 1. Usvajanje Zapisnika sa nastavka 15. i 16. Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS
 2. Usvajanje Pravilnika o izboru tijela Komore
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine (upućivanje u javnu raspravu)
 4. Izvještaj o radu Predsjednika Komore
 5. Izvještaj o radu UO
 6. Usvajanje finansijskog izvještaja za 2017. godinu i prijedlog finansijskog plana za 2018.godinu.
 7. Izvještaj Komisije za kupovinu prostora/stana za Komoru
 8. Raspisivanje izbora

Usvojeni su Zapisnici sa predhodnih Skupština kao i prijedlog Pravilnika o izboru tijela Komore, uz određen broj amandmana.

Donešena je odluka da se Statut i Poslovnik o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine upućuju u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javna rasprava će trajati u periodu od 22. februara 2018. godine do 22.marta 2018. godine. (nacrt Statuta i Poslovnika u prilogu)

Statut- nacrt

Poslovnik o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine – nacrt

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrte, možete slati na mail Komore: info@lkksa.ba  do 22.marta 2018. godine.

Nakon 3. tačke dnevnog reda Skupština je prekinuta zbog gubitka kvoruma.

s poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore

Spahović dr Raho

OBAVIJEST !

SVIM ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA

 PREDMET: O B A V I J E S T

 Poštovane kolege,

Kao i svake godine do sada, sa početkom nove kalendarske godine zajedno krećemo u akciju za izbor našeg članstva koje će konkurisati, a potom i dobiti počasno zvanje PRIMARIJUS.

 Da ne bismo gubili vrijeme, ni trošili papir oko objašanjavanja uslova za ovo konkurisanje ,u prilogu :

PRAVILNIK O UVJETIMA, KAO I KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU NAZIVA PRIMARIJUS.

Pravilnik

Lijepo Vas molim da sve materijale koje skupite u Vašoj istituciji sa ovim ciljem, pažljivo složite označite i nama dostavite

               NAJKASNIJE DO 01. FEBRUARA 2018. GODINE.

Budući da smo i mi vezani rokovima za predaju konkursnih materijala prema Ljekarskoj /Liječničkoj komori FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva

MOLIM VAS, DA OVE UPUTE NAJOZBILJNIJE PRIHVATITE

                             I POSTUPITE PO NJIMA  !

Srdačno Vas i kolegijalno pozdravljam.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore:

Spahović dr Raho

Obavještenje

Poštovani,

Dana 29.11.2017.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održan je nastavak 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS, te 16. Redovna Skupština sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovalo 65 delegata.

Dnevni red nastavka 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

 1. Izmjene i dopune Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS
 2. Usvajanje Odluke o upisnini i članarini Ljekarske/Liječničke komore KS.
 3. Izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Ljekarske komore
 4. Izbor i imenovanje članova Suda časti, Tužitelja i Branioca Komore
 5. Donošenje odluke o kupovini poslovnog prostora za Komoru

Sve tačke dnevnog reda su usvojene.

Nakon zaključivanja rada nastavka 15. redovne Skupštine,počeo je rad 16. redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 15. Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS održane 14.06.2017. godine. (prekinute zbog nedostatka kvoruma)
 2. Nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora Ljekarske/Liječničke komore KS
 3. Pravilnika o izboru tijela Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo

Na prijedlog delegata donešena je odluka da se Zapisnik kompletira, te nakon toga dadne na usvajanje.

Usvojen je nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora, te je donešena odluka da se Pravilnik o izboru tijela Ljekarske/Liječničke komore KS daje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javna rasprava će trajati u periodu od 05. decembra 2017. godine do 07. januara 2018. godine.  (nacrt Pravilnika u nastavku)

Nacrt Pravilnika o izboru tijela Komore

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrt Pravilnika možete slati na mail Komore: info@lkksa.ba  do 10.januara 2018.godine.

Rad 16. Redovne Skupštine zaključen je u 14:55 sati.

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore KS

Spahović dr Raho

Važno obavještenje

Poštovani,

odobrenje sa samostalan rad – licenca čiji je rok trajanja trajno, nije važeća shodno Pravilniku o utvrđivanju zajedničkih kriterija za licenciranje članova Ljekarske/Liječničke komore FBiH i članova kantonalnih županijskih Ljekarskih/Liječničkih komora. 

Dakle trajne licence nisu važeće

Molimo članstvo da obnovi ovakva odobrenja za samostalan rad – licence.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore

Spahović dr Raho

Obavještenje

Poštovani,

obavještavamo Vas da se iznos od 10 KM za produženje/obnovu odobrenja za samostalan rad – licence više ne naplaćuje shodno odluci Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS.

 Dakle izdavanje odobrenja za samosatalan rad – licence je besplatno.