IN MEMORIAM

Dr. Kema ( Murat) Lukačević

Dr. KEMAL 1

Posljednji pozdrav našem dragom kolegi i prijatelju.

S ponosom i poštovanjem pamtimo lik izuzetnog čovjeka, liječnika i humaniste.

Porodici šaljemo najiskrenije izraze saučešća

LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

POZIV

Poštovane kolegice i kolege,

Čast i zadovoljstvo nam je  pozvati vas  na predavanje

  “ Izazovi u slučajevima nasilja nad djecom, nasilja u porodici”

koje će se održati dana 01.06.2022. godine u prostorijama Komore / ul. Sprečanska broj  5/III, sa početkom u 18:00 sati.

Predavanje  će održati:

  1. dr. Riada Blažević, specijalista urgentne medicine,
  2. dr. Emir Gušo, specijalista radiodijagnostike
  3. dr. Anid Gežo, specijalista otorinolaringologije

 

Poziv se prvenstveno odnosi na specijalizante i mlade ljekare, te napominjemo da je broj sudionika ograničen!

Predavanje je certificirano od strane Ljekarske – Liječničke komore Kantona Sarajevo, te će se isto bodovati prema Pravilniku  o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog  usavršavanja ljekara/liječnika u FBiH.

S poštovanjem,

Predsjednica Odbora za edukaciju, zdravstvenu informatiku i kontinuirano usavršavanje

mr.sci. med. dr. Aida Gavranović

IN MEMORIAM

Prof. dr. Lutvo (Imšir) Hodžić

Lutvo Hodzic

Opraštamo se od velikog čovjeka, poštovanog i uglednog  doktora, učitelja, pedagoga.

Mnoge generacije doktora medicine nosit će sjećanje na njegovo nesebično zalaganje da svoje veliko znanje prenese na nove naraštaje.

Poslije njega ostaje velika praznina u akademskoj zajednici, a u našoj Komori nemjerljiv gubitak.

Porodici i najbližima prenosimo naše najdublje izraze saučešća.

LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

Primarijati

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je dodjeljeno počasno zvanje primarijus kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva slijedećim ljekarima:

1. Sabina Pašić

2. Edina Tanović

3. Tarik Hajro

4. Sejfo Ćurevac

5. Amela Begić

6. Mohamed Reza Youzbashy

7.  Asim Bešić

8. Aida Tokić

9. Ilhana Šetić Avdagić

10. Hana Helppikangas

11. Lejla Ibričević Balić

12. Azra Durak Nalbantić

13. Refet Gojak

14. Nerma Resić

15. Selma Arslanagić

16. Rusmir Baljić

17. Zorica Hondo

18. Nataša Trifunović

19. Gorana Krstović

20. Elvira Hasanović

21. Senad Grišević

22. Vahidin Katica

23. Samir Muhović

24. Amila Bašić

25. Samir Mehmedagić

26. Aida Hamzić Mehmedbašić

27. Seniha Čelik

28. Rasema Okić

29. Adi Mulabdić

Svečano uručenje odluka o dodjeli naziva primarijus održati će se u petak 22.04.2022. godine u 13:00 sati u zgradi Parlamenta FBiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3 .

s poštovanjem,

 

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV NAŠEM ČLANU I KOLEGI

 

ŽeljkoMišanović

PRIM. DR. ŽELJKO (STJEPAN) MIŠANOVIĆ

23.03.1941.-22.03.2022.

 

Doktor Mišanović je bio doajen rehabilitacijske medicine, sa izuzetnim doprinosom u ratnom i poslijeratnom periodu, a u periodu od 2001. do 2003. godine obnašao je i funkciju federalnog ministra zdravstva.

Hvala mu za doprinos zdravlju stanovništva.

Ostaće nam  u sjećanju kao izvrstan doktor i čovjek.

Porodici šaljemo njiskrenije izraze saučešća.

 

 

LJEKARSKA-LIJEČNIČKA KOMORA KANTONA SARAJEVO

IN MEMORIAM

Zamfir Kilimenta

PRIM. DR. ZANFIR (RAMO) KLIMENTA

Bio je poštovan drag čovjek i uvažavan među kolegama . Njegovim odlaskom izgubili smo cjenjenog kolegu, predanog svom poslu .

Hvala mu za doprinos zdravlju stanovništva.

Zbog svega što je uradio ispraćamo ga sa dužnim poštovanjem i zahvalnošću za njegov požrtvovan rad.

Porodici šaljemo njiskrenije izraze saučešća

OBAVIJEST

SVIM  ZDRAVSTVENIM  INSTITUCIJAMA       

PREDMET: O B A V I J E S T

Poštovane kolege,

Kao i svake godine do sada, imamo čast da objavimo konkurs za izbor naših članova u počasno zvanje PRIMARIJUS. 

U prilogu Vam šaljemo Zaključak IO Ljekarske-Liječničke komore FBiH, kao i

             PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU

                                                  NAZIVA PRIMARIJUS 

Shodno uputama Ljekarske-Liječničke Komore FBiH molimo Vas da ne dostavljate apstrakte već radove u cjelosti, koji su jedan od uslova za dobivanje počasnog zvanja Primarijus.

Svu dokumentaciju propisanu Pravilnikom treba dostaviti  Komori

                               NAJKASNIJE DO 11. FEBRUARA 2022. GODINE.

Budući da smo i mi vezani rokovima za dostavu konkursnih materijala Ljekarskoj /Liječničkoj komori FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva

MOLIM VAS DA POSTUPITE PO  UPUTAMA !

Srdačno Vas i kolegijalno pozdravljam.

 

S poštovanjem,                                                                                    Predsjednica Komore:

Prof. dr. Ksenija Miladinović

Pravilnik Primarijus

Zaključak IO LJLKFBIH -Primarijati

JAVNI KONKURS- završen

Na osnovu odredbi člana 20a, 21 i 22. Zakona o radu F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 26/2016, 89/2018 i 23/2020) i člana 29. stav 1. tačka 8. Statuta Ljekarske – Liječničke komore Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora), Upravni odbor Komore objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta

Generalnog sekretara Komore

 

Komora raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto:

 

„Generalni sekretar Komore“ – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

 

Opis poslova radnog mjesta:

Generalni sekretar Komore sarađuje sa predsjednikom Komre u pripremama sjednica Skupštine i predsjednikom Upravnog odobra za pripremu sjednica Upravnog odobra, akata i drugih poslova u radu Komore.

Odgovoran je za zapisnike, odluke i izvještaje sa sjednica Skupštine, Upravnog odbora, i stalnih Odbora Komore, stara se o dostavljanju poziva za sjednice i korespondenciju u administrativnim poslovima Komore.

Za svoj rad odgovoran je predsjedniku Komore.

Uslovi za obavljanje poslova Generalnog sekretara Komore:

 Pravni fakultet – diplomirani pravnik 240 ECTS bodova,

  • Državljanstvo BiH,
  • Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva na pravnim poslovima.

Uz prijavu na konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obavezni priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji sljedeća dokumenta:

  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Diplomu o završenom Pravnom fakultetu,
  • Potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon diplomiranja (ne dostavljati kopiju radne knjižice kao dokaz),
  • Izjavu ovjerenu u općini ili kod notara da kandidatu nije izrečena mjera zabrane bavljenja pravnim poslovima i da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

 

Napomena za kandidate:

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (ne strariji od tri mjeseca) obavezan je dostaviti prije stupanja na posao kandidat koji bude izabran.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje, a o rezultatima Javnog konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni nakon obavljenog intervjua sa svakim kandidatom posebno.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa, računajući od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu u jednoj od dnevnih novina koji se distribuiraju na području BiH.

Prijavu na Javni konkurs sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti lično na protokol Komore ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu:

 

Ljekarska – Liječnička komora Kantona Sarajevo

Sarajevo, Sprečanska 5/III

Sa naznakom za „Javni konkurs za popunu radnog mjesta Generalnog sekretara Komore“:

 

Predsjednica Upravnog odbora

Prim. dr. Sabina Radulović

Javni konkurs

IN MEMORIAM

Prof. dr. Slobodan Loga

Prof.dr. Slobodan Loga

Iz naših redova je otišao veliki čovjek, poštovani i ugledni profesor, doktor, učitelj, pedagog.

Mnoge generacije doktora medicine nosit će sjećanje na njegovo nesebično zalaganje da svoje veliko znanje prenese na nove naraštaje.

Poslije njega ostaje velika praznina u akademskoj zajednici, a u našoj Komori nemjerljiv gubitak.

IN MEMORIAM

Prof. dr. Muhamed Gavranović

Prof. dr. Muhamed Gavranović

Napustio nas je naš dragi kolega i prijatelj prof. dr. Muhamed Gavranović.

S ponosom i poštovanjem pamtimo lik izuzetnog čovjeka, liječnika, pedagoga i humaniste koji je nesebično svoje znanje prenosio mlađim generacijama.