Pravilnik o sadržaju i izgledu registra licenciranih članova Ljekarske-Liječničke komore FBiH i kantonalnih ljekarskih-liječničkih komora