Pravilnik o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara u FBiH