Ljekarska-liječnička komora Kantona Sarajevo

Novosti u dijagnostici i liječenju sarkoma

Komora2

Odbor za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizira Naučni skup s međunarodnim učešćem na temu "Novosti u dijagnostici i liječenju sarkoma" koji će se održati 16. septembra 2023. godine u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Cjelokupan program skupa možete pronaći na ovom linku

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka