Ljekarsko-liječnička komora Kantona Sarajevo

Molimo unesite e-mail adresu vašeg korisničkog računa. Biti će vam poslan verifikacijski kôd. Nakon što primite verifikacijski kôd, moći ćete odabrati novu lozinku za svoj korisnički račun.

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272
Fax: +387 33 219-493

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka