Ljekarsko-liječnička komora Kantona Sarajevo

Molimo unesite e-mail adresu povezanu s vašim korisničkim računom. Vaše korisničko ime biti će poslano na e-mail adresu koju imamo zabilježenu.

ADRESA
Sprečanska br.5/III. Lamela C, Malta
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Lokacija

TELEFON
Tel.: +387 33 219-272
Fax: +387 33 219-493

ŽIRO RAČUN
br. 161 000 000 411 00 95
Raiffeisen banka