Ljekarska-Liječnička komora Kantona Sarajevo

O nama

Ljekarska-Liječnička komora KS osnovana je na Osnivačkoj skupštini održanoj 25.05.2000. godine .

Za prvog predsjednika Komore izabran je akademik prof. dr. Seid Huković.
Komora je samostalno i neovisno strukovno udruženje doktora medicine –ljekara koji imaju prebivalište ili obovljaju djelatnost na području Kantona Sarajevo.
Komora ima svojstvo pravnog lica i upisana je u Registar kod nadležnog Suda u Sarajevu.

Članstvo u Komori je pravo i obaveza za sve ljekare državljane BiH, kao i ljekare strane državljane kojima je odobren rad na području KS u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja na području KS, potpisnici su oduke o pristupanju Komori, prihvataju Kodeks medicinske etike i deontologije i Statut Komore. Penzionisani liječnici su takođe članovi Komore.

Komora štiti i zastupa interese ljekarske profesije brine o pravilnom ponašanju i ugledu ljekara i ljekarske struke.

img

Izdvojeni linkovi

Na jednom mjestu možete pronaći te preuzeti sve potrebne obrasce za članstvo.  Za detaljnu listu potrebnih formulara kliknite na dugme ispod.

Obrasci

Sprečanska broj 5/III. Lamela C, Malta.
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 219-272
Tel./fax: +387 33 219-493
E-mail: info@lkksa.ba