Webinar u organizaciji Ljekarske komore KS

Poštovani obavještavamo Vas da ćemo održati webinar u četvrtak 08.april 2021. godine ( 18h00-19h45min) drugi na ovu savremenu svakodnevnu temu nakon februara 2021. godine. Naziv webinara je isti samo drugi dio „Nešto više. Nešto novo. Covid-19- II dio“

Raspored webinara: „Nešto više. Nešto novo. Covid-19- II dio            Sarajevo 08.april 2021 18h00-19h45
„SOMETHING MORE. SOMETHING NEW.II part Covid-19“

18h00-18h 05- Uvod i pozdravni govor

18h05-18h30- Prvo predavanje
prof  dr vet Teufik Goletić– Veterinarski fakultet –Virusološki odjel .
„Molekularno –epidemiološki i filogenetski aspekti SARS-CoV-2 u BiH“

18h30-18h55- Drugo predavanje-
prim dr med dr sc Aida Đozo transfuziolog –Zavod za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH Sarajevo
„Covid 19i izazovi za transfuzijsku medicinu“

19h00-19h25- Treće predavanje
prim dr med mr Anes Talović  -Sportski liječnik Medicine rada Olimpijski komitet, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
koautor Diana Riđić psiholog –psihoterapeut Olimpijski Komitet BiH
„Kako ostati priseban u trenutku kada je život stavljen na čekanje? Psihomedicinski aspekti izolacije i samoizolacije“

19h25-19h40 – Pitanja

19h40-19h45- Zatvaranje webinara

Rezervno predavanje
prim dr med mr ph sc Adnan Bajraktarević -JUDZKS DZ Centar Sarajevo predškolski dispanzer
„Vakcinacija anti-Covid19 cjepivima“

 

Webinar možete pratiti na našoj Facebook stranici:

https://www.facebook.com/Ljekarska-komora-Kantona-Sarajevo-107919781343209

ili direktno na Microsoft Teams linku:

Learn more about Teams

 

Date: 05/04/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Ljekarska-liječnička komora KS ukazuje na neopravdano, nezasluženo, i na kraju sramno ugrožavanje časti ljekarske i profesije ostalih zdravstvenih radnika, iznošenjem u javnost  neprovjerenih činjenica. Stavljanje zdravstva u službu politike na način njegove konstantne manipulacijske podjele, i s namjerom zavade zdravstvenih radnika, ne vodi ničemu dobrom, pogotovo u doba borbe sa teškom pandemijom Covid-19. Sijanje straha, panike i nepovjerenja među građane nije dobar politički alat. Civilizovano društvo nose časni ljudi, a svaka profesija u tom društvu ima svoju čast i etiku koji međusobnim poštovanjem održavaju taj epitet civilizacije. Bez obzira što je to kod nas očito urušeno, ljekari neće dozvoliti da budu sredstvo nikakve političke manipulacije. I dalje će požrtvovano raditi, časno služiti svojoj profesiji i međusobno se poštovati! Predsjednica Ljekarske-Liječničke komore KS Prof. dr. Ksenija Miladinović
Categories:  
Tags:

Date: 12/03/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Zdravstveni sustav Federacije BiH, kao uostalom i zdravstveni sustav širom svijeta već duže od godinu dana vode borbu protiv pandemije COVID-19. Zdravstveni profesionalci su prilikom obavljanja svojih profesionalnih zadataka pod većim rizikom od obolijevanja od većine drugih profesija, ali ujedno i pod velikim opterećenjem i stresom u kontekstu neprestanog pružanja zdravstvenih usluga velikom broju pacijenata oboljelih od COVID-19 zbog čega su već dugo izloženi dvostrukom riziku, Budući da zdravstvene ustanove rade u izuzetno otežanim okolnostima, Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Ured za Bosnu i Hercegovinu, organiziralo je pružanje psihološke podrške uposlenim u zdravstvu, telefonskim putem, kao prilagođenim načinom da se dođe do onih kojima je ovakav vid pomoći potreban. Ovaj vid podrške ima za cilj da se sačuva mentalno zdravlje onih osoba koje su tokom pandemije, upravo na svom radnom mjestu, najviše izložene različitim vrstama stresa povezanim s korona virusom i iskreno pomogne svim kolegicama i kolegama u njihovom svakodnevnom obavljanju profesionalnih zadataka. S tim u vezi, angažirani profesionalci iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja s područja Federacije BiH bit će dostupni za pružanje psihološke podrške i razgovor s uposlenim u zdravstvu koji su angažirani u borbi protiv COVID-19 telefonskim putem radnim danima u periodu od 10.00 do 22.00 sata, te danima vikenda 24 sata. Brojevi telefona koji se mogu kontaktirati prema utvrđenom rasporedu termina u periodu 15.03. – 11.04.2021. godine nalaze se u prilogu Brojevi telefona s poštovanjem,
Categories:  
Tags:
Pozivnica LKKSA webinar
Date: 23/02/2021
Comments: Comments are off for this post
Pozivnica LKKSA webinar Pozivamo vas da prisustvujete webinaru u našoj organizaciji. Pristup webinaru je preko linka u nastavku.

Learn more about Teams

Raspored predavanja webinara: „Nešto više. Nešto novo. Covid-19“             „SOMETHING MORE. SOMETHING NEW. Covid-19“

18h00-18h 05- Uvod i pozdravni govor 18h05-18h20- Prvo predavanje prim dr med Goran Čerkez- Federalni Krizni štab, koautor dr med Mia Blažević FKŠ. „Covid 19 u federaciji BiH“ 18h20-18h40- Drugo predavanje- doc dr Rusmir Baljić -UKMC Sarajevo Infektivna klinika- Medicinski fakultet Institut za infektivne bolesti „Upotreba Favipiravira u liječenju Covid-19-a“ 18h40-19h00- Treće predavanje dr med dr sc Edin Begić -Opća bolnica Odjel za kardiologiju „Hiperkoagubilno stanje kod Covid-19 infekcije – Terapeutski modaliteti“ 19h00-19h20- Četvrto predavanje dr med mr med sc Nedim Begić  UKMC Pedijatrijska klinika Jezero Sarajevo „Covid-19 u pedijatrijskoj populaciji“ 19h20-19h40 – Pitanja 19h40-19h45- Zatvaranje webinara Rezervno predavanje prim dr med mr ph sc Adnan Bajraktarević -JUDZKS DZ Centar Sarajevo predškolski dispanzer „Savremeni tretman i prevencija Covid-19-a-Težište na vakcinaciji“
Categories:  
Tags:

Date: 22/02/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Zdravstveni sustav Federacije BiH, kao uostalom i zdravstveni sustav širom svijeta već duže od godinu dana vode borbu protiv pandemije COVID-19. Zdravstveni profesionalci su prilikom obavljanja svojih profesionalnih zadataka pod većim rizikom od obolijevanja od većine drugih profesija, ali ujedno i pod velikim opterećenjem i stresom u kontekstu neprestanog pružanja zdravstvenih usluga velikom broju pacijenata oboljelih od COVID-19 zbog čega su već dugo izloženi dvostrukom riziku, Budući da zdravstvene ustanove rade u izuzetno otežanim okolnostima, Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Ured za Bosnu i Hercegovinu, organiziralo je pružanje psihološke podrške uposlenim u zdravstvu, telefonskim putem, kao prilagođenim načinom da se dođe do onih kojima je ovakav vid pomoći potreban. Ovaj vid podrške ima za cilj da se sačuva mentalno zdravlje onih osoba koje su tokom pandemije, upravo na svom radnom mjestu, najviše izložene različitim vrstama stresa povezanim s korona virusom i iskreno pomogne svim kolegicama i kolegama u njihovom svakodnevnom obavljanju profesionalnih zadataka. S tim u vezi, angažirani profesionalci iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja s područja Federacije BiH bit će dostupni za pružanje psihološke podrške i razgovor s uposlenim u zdravstvu koji su angažirani u borbi protiv COVID-19 telefonskim putem radnim danima u periodu od 10.00 do 22.00 sata, te danima vikenda 24 sata. Brojevi telefona koji se mogu kontaktirati prema utvrđenom rasporedu termina u periodu 22.02. – 15.03.2021. godine nalaze se u prilogu. Brojevi telefona za psihološku pomoć Pružatelji psihološke podrške koji su angažirani za ovu namjenu, kao zdravstveni radnici i suradnici, imaju obavezu i dužnost poštovati propise iz oblasti zdravstva, te ističemo da će svi pozivi, prema želji pozivatelja, biti anonimni i da se garantira pravo na povjerljivost svih informacija koje se saopšte prilikom telefonskih poziva, odnosno razgovora.   S poštovanjem,
Categories:  
Tags:
Date: 27/01/2021
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Obavještavamo Vas da su  ljekari specijalisti maksilofacijalne hirurgije, sa završenim Stomatološkim fakultetom, u obavezi da imaju licencu svoje matične Komore, a to je Stomatološka komora KS. Molimo Vas da ljekari sa završenim Stomatološkim fakultetom, koji imaju licencu Ljekarske-Liječničke komore KS podnesu Zahtjev za dobivanje licence svoje matične Komore.   Licenca Ljekarske –Liječničke komore KS koju posjeduju, ukida se u roku od 30 dana od  dana ove obavijesti.   S poštovanjem,
Categories:  
Tags:
Date: 13/01/2021
Comments: Comments are off for this post
U skladu sa dopisom i uputama Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (ZZJZ KS) (dopis broj 05334-46/21 od 05.01.2021 godine), a u dogovoru sa Udruženjem ljekara privatne prakse Kantona Sarajevo sve privatne zdravstvene ustanove dužne su pojedinačno dostaviti spiskove uposlenika zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja koji se žele vakcinisati prema ZZJZ KS do 20.01.2021. godine sa sljedećim podacima: - ime i prezime uposlenika, - da li uposlenik ima prethodne alergijske reakcije na injekcionu terapiju /hranu/lijekove, - te da li je ili nije bolovao/la COVID 19 i ukoliko jeste datum obolijevanja. Spisak se dostavlja isključivo u Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na protokol ili na mail adresu Zavoda: gzavod@bih.net.ba Organizacija vakcinacije uposlenika zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja privatnih zdravstvenih ustanova) odvijat će se na principima kolegijalnosti u okviru privatnih zdravstvenih ustanova. Vakcinacija uposlenika privatnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo odvijat će se u sljedećim privatnim zdravstvenim ustanovama: Poliklinika “Atrijum”, Poliklinika “Dr Al-Tawil”, Poliklinika “Eurofarm”, Poliklinika “Sanasa”, Poliklinika “Alea Dr Kandić”, Poliklinika “Agram”. Uposlenici navedenih zdravstvenih ustanova će se vakcinisati u okviru vlastite ustanove. Vakcinisanje uposlenika ostalih privatnih ustanova će se odvijati na sljedeći način : a. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će navedenim Poliklinikama (Operativnom timu) dostaviti spisak uposlenika drugih privatnih ustanova koje će se na tom punktu vakcinisati, kao i kontakt mail i telefon radi dogovora o vremenu vakcinacije. b. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će voditi računa da ravnomjerno raspoređuje po predloženim punktovima broj   osoba koje je potrebno vakcinisati. c. Nakon dostavljanja spiskova i vakcina Poliklinike će kontaktirati preko svojih Operativnih timova privatne ustanove i dogovoriti vrijeme vakcinacije. Ova obavijest se ne odnosi na privatne stomatološke ordinacije i apoteke (prema uputama ZZJZ Kantona Sarajevo). Sve dodatne informacije mogu se dobiti preko voditelja Koordinacionog tima za provođenje vakcinacije protiv COVID 19 oboljenja Udruženja ljekara privatne prakse Kantona Sarajevo: Prof. dr Almira Hadžović-Džuvo na mail: researchunit@klinika-tawil.net
Categories:  
Tags:
Date: 30/12/2020
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, u prilogu se nalazi obavijest i Pravilnik o načinu apliciranja za  dobivanje počasnog zvanja Primarijus. Obavijest Pravilnik   S poštovanjem,
Categories:  
Tags:
Date: 27/11/2020
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, Ljekarska-Liječnička komora KS izražava svoju veliku zahvalnost svim zdravstvenim radnicima koji cijelo vrijeme pandemije hrabro, dostojanstveno, požrtvovano i nesebično rade svoj posao. Zdravstveni radnici koji su, ne samo poštovali i poštuju svoj etički kodeks, nego su nastavili raditi u atmosferi medijske hajke na zdravstvo, atmosferi zdravstvenog politikanstva i ličnih interesa pojedinih ljekara, u atmosferi poljuljanog zdravstvenog sistema. Nastavili su i nastavljaju predano raditi svoj posao, iscrpljeni i umorni. Održali su i SISTEM  i PUT. Takvi ljudi zaslužuju samo pohvalu i afirmaciju. Teško je izdvojiti zdravstvene radnike pojedinog nivoa zdravstvene zaštite, ili pojedine ustanove. Svi zaslužuju veliko poštovanje i zahvalnost. Ipak, intenzivne jedinice zaslužuju da budu posebno istaknute. Težina kliničke slike pacijenta odredjuje i nivo zdravstvene zaštite. Dakle, tercijarni nivo bavi se najtežim pacijentima, posebno jedinice intenzivne njege tog nivoa. Naravno, za smještanje takvog pacijenta treba prethodni dogovor i NAJAVA. I unutar samog sistema tercijarne zaštite odvijaju se kontinuirane konsultacije, dogovori i najave, sve u cilju što adekvatnijeg zbrinjavanja pacijenta. To je doslovno 24 časovni rad uz puni psihofizički angažman. Naše društvo sada treba injekciju pozitivne energije, dobre volje, treba saradnju, afirmaciju, iskreno priznavanje tudjih zasluga i vlastitih grešaka. Treba nam vakcina protiv zlonamjerne, egoistične, individualističke i nepotrebne kritike. Dragi ljekari, bilo da ste aktivni ili ste u penziji, koristimo te društvene mreže u dobroj namjeri, u namjeri da afirmišemo zdravstveni sistem i zdravstvene radnike, tako ćemo doprinijeti i našem društvu, naročito u ovom periodu pandemije. Nemojmo graditi jazove, gradimo mostove. Predsjednica Ljekarske-Liječničke komore KS Prof. dr. Ksenija Miladinović
Categories:  
Tags:
Date: 30/10/2020
Comments: Comments are off for this post
Poštovani, u nastavku možete pogledati prijedlog liste za dodjelu stipendija Ljekarske-Liječničke komore KS djeci umrlih ljekara/liječnika članova Komore za školsku/akademsku  2020/2021 godinu. Prijedlog liste za dodjelu stipendija s poštovanjem, Ljekarska-Liječnička komora KS.
Categories:  
Tags: