Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR:

 1. dr Anisa Bajramović  – PREDSJEDNIK
 2. dr Amela Komilija
 3. dr Harun Bilalović
 4. dr Damir Šećić
 5. dr Dijana Winer
 6. dr Sabina Radulović
 7. dr Sead Lačević
 8. dr Avdulah Hasanagić

 

PREDSJEDNIK KOMORE:

  • dr. Raho Spahović

 DOPREDSJEDNICI KOMORE:

  • dr Aida Nišić
  • dr Ranko Čović

 

 SEKRETAR KOMORE:

  • Ena Mlikota

 

PRAVNIK KOMORE:

  • Kemal Alečković