Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR:

 1. Prof. dr. Bećir Heljić (predsjednik UO) – Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu, Klinika za endokrinologiju
 2. Prim. dr. Smiljana Viteškić (potpredsjednik UO) - Općina Ilidža
 3. Prim. dr. Milena Lovre-Bilbija – Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“
 4. Prof. dr. Faruk Dalagija
 5. Prim. dr. Hasanagić Avdulah - Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu, Klinika za neurohirurgiju
 6. Dr. Elvedina Velić-Idriz – Zavod za Javno zdravstvo FBiH
 7. Prim. dr. Harun Bilalalović - Privatna specijalistička ordinacija „dr Harun Bilalović“
 8. Prim. dr. Jasminka Kovačević - JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Sarajevo
 9. Prim. dr. Mirjana Novković – Zavod za alkoholizam i dr. toksikomanije

 

PREDSJEDNIK KOMORE:

  • Prim. dr. Fahrudin Kulenović

 PODPREDSJEDNICI KOMORE:

  • Prim. dr. Marija Azinović-Vučijak
  • Prim. dr. Dragan Stevanović

 

 SEKRETAR KOMORE:

  • Ena Mlikota

 

PRAVNIK KOMORE:

  • Kemal Alečković