Odluka o raspisivanju izbora za organe i tijela Komore

Na osnovu člana 29. Statuta Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo /u daljem tekstu Komora/, Upravni odbor na 28. sjednici dana 02.11.2022. godine u Sarajevu, donosi slijedeću:

O D L U K U

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje izbora za organe i tijela Ljekarske-Liječničke komore Kantona Sarajevo.

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Upravnog odbora:

Prim. dr. Sabina Radulović

U nastavku pogldajte odluku

Odluka

s poštovanjem,