Webinar u organizaciji Ljekarske komore KS

Poštovani obavještavamo Vas da ćemo održati webinar u četvrtak 08.april 2021. godine ( 18h00-19h45min) drugi na ovu savremenu svakodnevnu temu nakon februara 2021. godine. Naziv webinara je isti samo drugi dio „Nešto više. Nešto novo. Covid-19- II dio“

Raspored webinara: „Nešto više. Nešto novo. Covid-19- II dio            Sarajevo 08.april 2021 18h00-19h45
„SOMETHING MORE. SOMETHING NEW.II part Covid-19“

18h00-18h 05- Uvod i pozdravni govor

18h05-18h30- Prvo predavanje
prof  dr vet Teufik Goletić– Veterinarski fakultet –Virusološki odjel .
„Molekularno –epidemiološki i filogenetski aspekti SARS-CoV-2 u BiH“

18h30-18h55- Drugo predavanje-
prim dr med dr sc Aida Đozo transfuziolog –Zavod za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH Sarajevo
„Covid 19i izazovi za transfuzijsku medicinu“

19h00-19h25- Treće predavanje
prim dr med mr Anes Talović  -Sportski liječnik Medicine rada Olimpijski komitet, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
koautor Diana Riđić psiholog –psihoterapeut Olimpijski Komitet BiH
„Kako ostati priseban u trenutku kada je život stavljen na čekanje? Psihomedicinski aspekti izolacije i samoizolacije“

19h25-19h40 – Pitanja

19h40-19h45- Zatvaranje webinara

Rezervno predavanje
prim dr med mr ph sc Adnan Bajraktarević -JUDZKS DZ Centar Sarajevo predškolski dispanzer
„Vakcinacija anti-Covid19 cjepivima“

 

Webinar možete pratiti na našoj Facebook stranici:

https://www.facebook.com/Ljekarska-komora-Kantona-Sarajevo-107919781343209

ili direktno na Microsoft Teams linku:

Learn more about Teams