Odluka o imenovanj CIK-a

Poštovani,

Na osnovu člana 29. Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS, Upravni odbor na 45. sjednici dana 06.06.2018. godine dodnosi odluku o imenovanju CIK-a. Odluku možete pogledati u nastavku:

Odluka o imenovanju CIK-a

S poštovanjem,

Spahović dr Raho