OBAVIJEST

Poštovani,

Dana 21.02.2018. godine u amfiteatru Kliničkog centra održana je 17. Skupština Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo sa početkom u 14:00 sati.

Skupštini je prisustvovalo 62 delegata.

Dnevni red 17. Skupštine Ljekarske/Liječničke komore bio je sllijedeći:

  1. Usvajanje Zapisnika sa nastavka 15. i 16. Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS
  2. Usvajanje Pravilnika o izboru tijela Komore
  3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta i Poslovnika o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine (upućivanje u javnu raspravu)
  4. Izvještaj o radu Predsjednika Komore
  5. Izvještaj o radu UO
  6. Usvajanje finansijskog izvještaja za 2017. godinu i prijedlog finansijskog plana za 2018.godinu.
  7. Izvještaj Komisije za kupovinu prostora/stana za Komoru
  8. Raspisivanje izbora

Usvojeni su Zapisnici sa predhodnih Skupština kao i prijedlog Pravilnika o izboru tijela Komore, uz određen broj amandmana.

Donešena je odluka da se Statut i Poslovnik o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine upućuju u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javna rasprava će trajati u periodu od 22. februara 2018. godine do 22.marta 2018. godine. (nacrt Statuta i Poslovnika u prilogu)

Statut- nacrt

Poslovnik o radu Skupštine i Vanredne/Izborne Skupštine – nacrt

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrte, možete slati na mail Komore: info@lkksa.ba  do 22.marta 2018. godine.

Nakon 3. tačke dnevnog reda Skupština je prekinuta zbog gubitka kvoruma.

s poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore

Spahović dr Raho