OBAVIJEST !

SVIM ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA

 PREDMET: O B A V I J E S T

 Poštovane kolege,

Kao i svake godine do sada, sa početkom nove kalendarske godine zajedno krećemo u akciju za izbor našeg članstva koje će konkurisati, a potom i dobiti počasno zvanje PRIMARIJUS.

 Da ne bismo gubili vrijeme, ni trošili papir oko objašanjavanja uslova za ovo konkurisanje ,u prilogu :

PRAVILNIK O UVJETIMA, KAO I KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU NAZIVA PRIMARIJUS.

Pravilnik

Lijepo Vas molim da sve materijale koje skupite u Vašoj istituciji sa ovim ciljem, pažljivo složite označite i nama dostavite

               NAJKASNIJE DO 01. FEBRUARA 2018. GODINE.

Budući da smo i mi vezani rokovima za predaju konkursnih materijala prema Ljekarskoj /Liječničkoj komori FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva

MOLIM VAS, DA OVE UPUTE NAJOZBILJNIJE PRIHVATITE

                             I POSTUPITE PO NJIMA  !

Srdačno Vas i kolegijalno pozdravljam.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore:

Spahović dr Raho