Važno obavještenje

Poštovani,

odobrenje sa samostalan rad – licenca čiji je rok trajanja trajno, nije važeća shodno Pravilniku o utvrđivanju zajedničkih kriterija za licenciranje članova Ljekarske/Liječničke komore FBiH i članova kantonalnih županijskih Ljekarskih/Liječničkih komora. 

Dakle trajne licence nisu važeće

Molimo članstvo da obnovi ovakva odobrenja za samostalan rad – licence.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore

Spahović dr Raho