Obavještenje

Poštovani,

Dana 14.06.2017.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održana je 15. Redovna skupština Ljekarske/Liječničke komore KS, sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovalo 50 delegata.

Dnevni red 15. Redovne skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

  1. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne izborne skupštine održane dana 26.01.2017. godine
  2. Usvajanje Finansijskog plana za 2017. godinu
  3. Izmjene i dopune Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS
  4. Usvajanje Pravilnika o upisnini i članarini Ljekarske/Liječničke komore KS.
  5. Izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora i organa Komore
  6. Donošenje odluke o kupovini poslovnog prostora za Komoru

Usvojene su 1. i 2. tačka dnevnog reda Skupštine, kao i prijedlag da se ne naplaćuju troškovi za izdavanje licence u iznosu od 10 KM.

Na zahtjev delegata Skupštine Ljekarske/Liječničke Komore KS, a shodno članu 29. Poslovnika o radu Skupštine zbog gubitka kvoruma Skupština je prekinuta.

Nastavak Skupštine planiran je za septembar 2017. godine o čemu će delegati biti blagovremeno obavješteni.

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore

Spahović dr Raho