Obavještenje

Poštovani,

na osnovu Odluke Upravnog odbora koja je donesena na 30. redovnoj sjednici, a sukladno Statutu Ljekarske/Liječničke komore KS Predsjednik Komore donosi odluku o osnivanju komisije za licenciranje, i odluku o izboru članova za navedenu komisiju.

http://www.lkksa.ba/Odluka-o-osnivanju-komisije-za-licenciranje.pdf

http://www.lkksa.ba/Odluka-o-imenovanju-članova-komisije-za-licenciranje.pdf

S poštovanjem,

Predsjednik Komore

Spahović dr Raho