Obavještenje

Poštovani,

Zbog velikog angažmana svih članova Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine u proteklih 16 mjeseci, te sticanja novih saznanja o Covid-19, kako patologiji tako i o liječenju, svim članovima Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje se po 30 bodova.

Ovo je Odluka koju je donio Izvršni  odbor Ljekarske/Liječničke komore Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 07.06.2021. godine.

Stručne službe kantonalnih/županijskih komora zadužene su da u registar svakom od članova upišu dodjeljene bodove.

Izvršni odbor Lj/L KFBiH: Za angažman u vrijeme pandemije svi ljekari nagrađeni sa po 30 bodova

s poštovanjem,

Primarijati

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je dodjeljeno počasno zvanje primarijus kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva za 2020. godinu, slijedećim ljekarima:

1. Elvira Karaselimović Džambasović

2.  Hasan Tanović

3. Lejla Alađuz

4. Dunja Hodžić

5 .Amira Baždarević Rašidagić

6. Sebija Izetbegović

7. Aida Ćorić

8. Aida Saray

9. Alen Džubur

10. Alen Karić

11. Alden Begić

12. Alma Međedović

13.Alma Muslimović

14. Belma Gazibera

15. Damir Rebić

16. Faris Zvizdić

17.Rubina Alimanović Alagić

18. Sadat Pušina

19. Selma Ajanović

20. Ranka Vukčević Krtinić

21.Jadranko Urlić

22. Nermin Zec

23. Azra Arslanagić Korjenić

24. Aida Kapetanović

25. Alma Šalaka

26. Amir Asotić

27. Emina Kasumagić Halilović

28. Jasmina Bajrović

29. Kenan Karavdić

30.Ksenija Miladinović

31. Mirsad Selimović

32. Mirsada Smailbegović

33. Almedina Hadžihasanović Moro

s poštovanjem,

OBRAĆANJE PREDSJEDNICE LJEKARSKE-LIJEČNIČKE KOMORE KS

Svjedoci smo, a i učesnici, tranzicijskih poslijeratnih promjena i previranja u našem društvu. Zdravstvo je jedan od bazičnih segmenata društva i ima značajan uticaj na “socijalno” zdravlje i etiku, kako pojedinca, tako i cijelog društva. Ujedno, zdravstvo je kao najosjetljiviji segment pogodno za političku manipulaciju. Nažalost, u našoj zajednici, našem Kantonu, to je slučaj već dugi niz godina.

Zapitajmo se, da li je takav način rješavanja problema u skladu sa etikom jednog društva. Da li je medijski put odraz nemoći rješavanja problema na ustaljeni, civilizacijski način. Postalo je “normalno” rješavati probleme unutar zdravstvenog sistema medijski, javno.

Javno anatemisanje i kritikovanje jedne zdravstvene ustanove, u ovom slučaju KCUS, od strane kantonalnog ministra zdravstva je jedan od primjera. Neosporno je da su momentalni obim posla, uloga i izazovi koji su stavljeni pred kantonalnog ministra, od  neizmjerne važnosti u rješavanju mnogobrojnih problema u organizaciji zdravstva Kantona Sarajevo, naročito u dijelu privatne prakse i dopunskog rada, i nisu nimalo jednostavni.

Medjutim, način javnog anatemisanja jedne renomirane zdravstvene ustanove kakva je KCUS, potaknutog odlaskom 13 anesteziologinja, nije pravi put. Šta bi reklo 648 “zadovoljnih” ljekara iz KCUS, koji časno i vrijedno rade uz zadovoljstvo svojih pacijenata, pri tome ne posustajući ni u svom naučnom djelovanju koje rezultira unapredjenjem kvaliteta tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ustanove, čiji je menadžment zajedno sa svojim zdravstvenim radnicima, stao na prvu liniju borbe sa COVID-19.

Kao i u svim drugim branšama, uvijek ima nezadovoljnih radnika, koji iz ovih ili onih razloga, mijenjaju radno mjesto. U zdravstvu su to uslovi rada, želja za dodatnom zaradom u vidu dopunskog rada ili otvaranja vlastite privatne prakse, nezadovoljstvo menadžmentom, pritisak od strane političke partije čiji su članovi i drugo. Što se tiče uslova rada ili odnosa drugih kolega i predpostavljenih, svaki ljekar je prema Kodeksu medicinske etike i deontologije o tome dužan obavijestiti Komoru čiji je član. U slučaju 13 anesteziologinja, Ljekarska-Liječnička komora KS nije zaprimila nikakve pritužbe.

Kako je svaki ljekar u svom radu dužan poštovati načela struke regulisana Kodeksom medicinske etike i deontologije, tako i tijela koja su zadužena za organizaciju zdravstvenog sistema moraju poštovati zakone koje primjenjuju.

Da li je put uredjenja zdravstvenog  sistema u KS kontinuirano javno medijsko “blaćenje“ jedne zdravstvene ustanove, a favoriziranje druge.

                                                                             Predsjednica Komore

                                                                                  Prof. dr. Ksenija Miladinović

Webinar u organizaciji Ljekarske komore KS

Poštovani obavještavamo Vas da ćemo održati webinar u četvrtak 08.april 2021. godine ( 18h00-19h45min) drugi na ovu savremenu svakodnevnu temu nakon februara 2021. godine. Naziv webinara je isti samo drugi dio „Nešto više. Nešto novo. Covid-19- II dio“

Raspored webinara: „Nešto više. Nešto novo. Covid-19- II dio            Sarajevo 08.april 2021 18h00-19h45
„SOMETHING MORE. SOMETHING NEW.II part Covid-19“

18h00-18h 05- Uvod i pozdravni govor

18h05-18h30- Prvo predavanje
prof  dr vet Teufik Goletić– Veterinarski fakultet –Virusološki odjel .
„Molekularno –epidemiološki i filogenetski aspekti SARS-CoV-2 u BiH“

18h30-18h55- Drugo predavanje-
prim dr med dr sc Aida Đozo transfuziolog –Zavod za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH Sarajevo
„Covid 19i izazovi za transfuzijsku medicinu“

19h00-19h25- Treće predavanje
prim dr med mr Anes Talović  -Sportski liječnik Medicine rada Olimpijski komitet, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
koautor Diana Riđić psiholog –psihoterapeut Olimpijski Komitet BiH
„Kako ostati priseban u trenutku kada je život stavljen na čekanje? Psihomedicinski aspekti izolacije i samoizolacije“

19h25-19h40 – Pitanja

19h40-19h45- Zatvaranje webinara

Rezervno predavanje
prim dr med mr ph sc Adnan Bajraktarević -JUDZKS DZ Centar Sarajevo predškolski dispanzer
„Vakcinacija anti-Covid19 cjepivima“

 

Webinar možete pratiti na našoj Facebook stranici:

https://www.facebook.com/Ljekarska-komora-Kantona-Sarajevo-107919781343209

ili direktno na Microsoft Teams linku:

Learn more about Teams

 

Poštovani,

Ljekarska-liječnička komora KS ukazuje na neopravdano, nezasluženo, i na kraju sramno ugrožavanje časti ljekarske i profesije ostalih zdravstvenih radnika, iznošenjem u javnost  neprovjerenih činjenica.

Stavljanje zdravstva u službu politike na način njegove konstantne manipulacijske podjele, i s namjerom zavade zdravstvenih radnika, ne vodi ničemu dobrom, pogotovo u doba borbe sa teškom pandemijom Covid-19. Sijanje straha, panike i nepovjerenja među građane nije dobar politički alat.

Civilizovano društvo nose časni ljudi, a svaka profesija u tom društvu ima svoju čast i etiku koji međusobnim poštovanjem održavaju taj epitet civilizacije. Bez obzira što je to kod nas očito urušeno, ljekari neće dozvoliti da budu sredstvo nikakve političke manipulacije. I dalje će požrtvovano raditi, časno služiti svojoj profesiji i međusobno se poštovati!

Predsjednica Ljekarske-Liječničke komore KS

Prof. dr. Ksenija Miladinović

Poštovani,

Zdravstveni sustav Federacije BiH, kao uostalom i zdravstveni sustav širom svijeta već duže od godinu dana vode borbu protiv pandemije COVID-19. Zdravstveni profesionalci su prilikom obavljanja svojih profesionalnih zadataka pod većim rizikom od obolijevanja od većine drugih profesija, ali ujedno i pod velikim opterećenjem i stresom u kontekstu neprestanog pružanja zdravstvenih usluga velikom broju pacijenata oboljelih od COVID-19 zbog čega su već dugo izloženi dvostrukom riziku, Budući da zdravstvene ustanove rade u izuzetno otežanim okolnostima, Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Ured za Bosnu i Hercegovinu, organiziralo je pružanje psihološke podrške uposlenim u zdravstvu, telefonskim putem, kao prilagođenim načinom da se dođe do onih kojima je ovakav vid pomoći potreban. Ovaj vid podrške ima za cilj da se sačuva mentalno zdravlje onih osoba koje su tokom pandemije, upravo na svom radnom mjestu, najviše izložene različitim vrstama stresa povezanim s korona virusom i iskreno pomogne svim kolegicama i kolegama u njihovom svakodnevnom obavljanju profesionalnih zadataka. S tim u vezi, angažirani profesionalci iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja s područja Federacije BiH bit će dostupni za pružanje psihološke podrške i razgovor s uposlenim u zdravstvu koji su angažirani u borbi protiv COVID-19 telefonskim putem radnim danima u periodu od 10.00 do 22.00 sata, te danima vikenda 24 sata. Brojevi telefona koji se mogu kontaktirati prema utvrđenom rasporedu termina u periodu 15.03. – 11.04.2021. godine nalaze se u prilogu

Brojevi telefona

s poštovanjem,

Webinar u organizaciji Ljekarske komore Kantona Sarajevo 25.februar 2021. god. 18h00-19h45

Pozivnica LKKSA webinar

Pozivamo vas da prisustvujete webinaru u našoj organizaciji. Pristup webinaru je preko linka u nastavku.

Learn more about Teams

Raspored predavanja webinara: „Nešto više. Nešto novo. Covid-19“            
„SOMETHING MORE. SOMETHING NEW. Covid-19“

18h00-18h 05- Uvod i pozdravni govor

18h05-18h20- Prvo predavanje
prim dr med Goran Čerkez– Federalni Krizni štab, koautor dr med Mia Blažević FKŠ.
„Covid 19 u federaciji BiH“

18h20-18h40- Drugo predavanje-
doc dr Rusmir Baljić -UKMC Sarajevo Infektivna klinika- Medicinski fakultet Institut za infektivne bolesti
„Upotreba Favipiravira u liječenju Covid-19-a“

18h40-19h00- Treće predavanje
dr med dr sc Edin Begić -Opća bolnica Odjel za kardiologiju
„Hiperkoagubilno stanje kod Covid-19 infekcije – Terapeutski modaliteti“

19h00-19h20- Četvrto predavanje
dr med mr med sc Nedim Begić  UKMC Pedijatrijska klinika Jezero Sarajevo
„Covid-19 u pedijatrijskoj populaciji“

19h20-19h40 – Pitanja

19h40-19h45- Zatvaranje webinara

Rezervno predavanje
prim dr med mr ph sc Adnan Bajraktarević -JUDZKS DZ Centar Sarajevo predškolski dispanzer
„Savremeni tretman i prevencija Covid-19-a-Težište na vakcinaciji“

Poštovani,

Zdravstveni sustav Federacije BiH, kao uostalom i zdravstveni sustav širom svijeta već duže od godinu dana vode borbu protiv pandemije COVID-19. Zdravstveni profesionalci su prilikom obavljanja svojih profesionalnih zadataka pod većim rizikom od obolijevanja od većine drugih profesija, ali ujedno i pod velikim opterećenjem i stresom u kontekstu neprestanog pružanja zdravstvenih usluga velikom broju pacijenata oboljelih od COVID-19 zbog čega su već dugo izloženi dvostrukom riziku,

Budući da zdravstvene ustanove rade u izuzetno otežanim okolnostima, Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Ured za Bosnu i Hercegovinu, organiziralo je pružanje psihološke podrške uposlenim u zdravstvu, telefonskim putem, kao prilagođenim načinom da se dođe do onih kojima je ovakav vid pomoći potreban. Ovaj vid podrške ima za cilj da se sačuva mentalno zdravlje onih osoba koje su tokom pandemije, upravo na svom radnom mjestu, najviše izložene različitim vrstama stresa povezanim s korona virusom i iskreno pomogne svim kolegicama i kolegama u njihovom svakodnevnom obavljanju profesionalnih zadataka.

S tim u vezi, angažirani profesionalci iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja s područja Federacije BiH bit će dostupni za pružanje psihološke podrške i razgovor s uposlenim u zdravstvu koji su angažirani u borbi protiv COVID-19 telefonskim putem radnim danima u periodu od 10.00 do 22.00 sata, te danima vikenda 24 sata. Brojevi telefona koji se mogu kontaktirati prema utvrđenom rasporedu termina u periodu 22.02. – 15.03.2021. godine nalaze se u prilogu.

Brojevi telefona za psihološku pomoć

Pružatelji psihološke podrške koji su angažirani za ovu namjenu, kao zdravstveni radnici i suradnici, imaju obavezu i dužnost poštovati propise iz oblasti zdravstva, te ističemo da će svi pozivi, prema želji pozivatelja, biti anonimni i da se garantira pravo na povjerljivost svih informacija koje se saopšte prilikom telefonskih poziva, odnosno razgovora.

 

S poštovanjem,

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

Obavještavamo Vas da su  ljekari specijalisti maksilofacijalne hirurgije, sa završenim Stomatološkim fakultetom, u obavezi da imaju licencu svoje matične Komore, a to je Stomatološka komora KS.

Molimo Vas da ljekari sa završenim Stomatološkim fakultetom, koji imaju licencu Ljekarske-Liječničke komore KS podnesu Zahtjev za dobivanje licence svoje matične Komore.

 

Licenca Ljekarske –Liječničke komore KS koju posjeduju, ukida se u roku od 30 dana od  dana ove obavijesti.

 

S poštovanjem,