OBAVIJEST !

SVIM ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA

 PREDMET: O B A V I J E S T

 Poštovane kolege,

Kao i svake godine do sada, sa početkom nove kalendarske godine zajedno krećemo u akciju za izbor našeg članstva koje će konkurisati, a potom i dobiti počasno zvanje PRIMARIJUS.

 Da ne bismo gubili vrijeme, ni trošili papir oko objašanjavanja uslova za ovo konkurisanje ,u prilogu :

PRAVILNIK O UVJETIMA, KAO I KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU NAZIVA PRIMARIJUS.

Pravilnik

Lijepo Vas molim da sve materijale koje skupite u Vašoj istituciji sa ovim ciljem, pažljivo složite označite i nama dostavite

               NAJKASNIJE DO 01. FEBRUARA 2018. GODINE.

Budući da smo i mi vezani rokovima za predaju konkursnih materijala prema Ljekarskoj /Liječničkoj komori FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva

MOLIM VAS, DA OVE UPUTE NAJOZBILJNIJE PRIHVATITE

                             I POSTUPITE PO NJIMA  !

Srdačno Vas i kolegijalno pozdravljam.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore:

Spahović dr Raho

Obavještenje

Poštovani,

Dana 29.11.2017.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održan je nastavak 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS, te 16. Redovna Skupština sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovalo 65 delegata.

Dnevni red nastavka 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

 1. Izmjene i dopune Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS
 2. Usvajanje Odluke o upisnini i članarini Ljekarske/Liječničke komore KS.
 3. Izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Ljekarske komore
 4. Izbor i imenovanje članova Suda časti, Tužitelja i Branioca Komore
 5. Donošenje odluke o kupovini poslovnog prostora za Komoru

Sve tačke dnevnog reda su usvojene.

Nakon zaključivanja rada nastavka 15. redovne Skupštine,počeo je rad 16. redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 15. Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS održane 14.06.2017. godine. (prekinute zbog nedostatka kvoruma)
 2. Nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora Ljekarske/Liječničke komore KS
 3. Pravilnika o izboru tijela Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo

Na prijedlog delegata donešena je odluka da se Zapisnik kompletira, te nakon toga dadne na usvajanje.

Usvojen je nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora, te je donešena odluka da se Pravilnik o izboru tijela Ljekarske/Liječničke komore KS daje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javna rasprava će trajati u periodu od 05. decembra 2017. godine do 07. januara 2018. godine.  (nacrt Pravilnika u nastavku)

Nacrt Pravilnika o izboru tijela Komore

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrt Pravilnika možete slati na mail Komore: info@lkksa.ba  do 10.januara 2018.godine.

Rad 16. Redovne Skupštine zaključen je u 14:55 sati.

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore KS

Spahović dr Raho

Važno obavještenje

Poštovani,

odobrenje sa samostalan rad – licenca čiji je rok trajanja trajno, nije važeća shodno Pravilniku o utvrđivanju zajedničkih kriterija za licenciranje članova Ljekarske/Liječničke komore FBiH i članova kantonalnih županijskih Ljekarskih/Liječničkih komora. 

Dakle trajne licence nisu važeće

Molimo članstvo da obnovi ovakva odobrenja za samostalan rad – licence.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore

Spahović dr Raho

Obavještenje

Poštovani,

obavještavamo Vas da se iznos od 10 KM za produženje/obnovu odobrenja za samostalan rad – licence više ne naplaćuje shodno odluci Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS.

 Dakle izdavanje odobrenja za samosatalan rad – licence je besplatno.

Obavještenje

Poštovani,

Dana 14.06.2017.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održana je 15. Redovna skupština Ljekarske/Liječničke komore KS, sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovalo 50 delegata.

Dnevni red 15. Redovne skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

 1. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne izborne skupštine održane dana 26.01.2017. godine
 2. Usvajanje Finansijskog plana za 2017. godinu
 3. Izmjene i dopune Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS
 4. Usvajanje Pravilnika o upisnini i članarini Ljekarske/Liječničke komore KS.
 5. Izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora i organa Komore
 6. Donošenje odluke o kupovini poslovnog prostora za Komoru

Usvojene su 1. i 2. tačka dnevnog reda Skupštine, kao i prijedlag da se ne naplaćuju troškovi za izdavanje licence u iznosu od 10 KM.

Na zahtjev delegata Skupštine Ljekarske/Liječničke Komore KS, a shodno članu 29. Poslovnika o radu Skupštine zbog gubitka kvoruma Skupština je prekinuta.

Nastavak Skupštine planiran je za septembar 2017. godine o čemu će delegati biti blagovremeno obavješteni.

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore

Spahović dr Raho

 

Obavještenje

Poštovani,

na osnovu Odluke Upravnog odbora koja je donesena na 30. redovnoj sjednici, a sukladno Statutu Ljekarske/Liječničke komore KS Predsjednik Komore donosi odluku o osnivanju komisije za licenciranje, i odluku o izboru članova za navedenu komisiju.

http://www.lkksa.ba/Odluka-o-osnivanju-komisije-za-licenciranje.pdf

http://www.lkksa.ba/Odluka-o-imenovanju-članova-komisije-za-licenciranje.pdf

S poštovanjem,

Predsjednik Komore

Spahović dr Raho

 

Obavijest

Poštovani,

Dana 19.05.2017.godine u Nezavisnom bh. političkom dnevniku ¨Dnevni avaz¨ osvanuo je tekst koji ruši dignitet Ljekarske/Liječničke komore KS, te smo od redakcije ovog lista zatržili demant, koji možete pročitati na slijedećem linku kao i priloge koji idu uz tekst

Zahtjev za ispravku izražavanja

dopis JU DZ KS

dopis Opća bolnica

ugovor o zakupu prostorija

 

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore KS

Spahović dr Raho

 

 

 

Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Krka d.d. Novo Mesto, Slovenija, Predstavništvo za BiH organizuje predavanje koje će se održati 23.05.2017.godine u 19:00 u hotelu Bristol Sarajevo.

Teme predavanju su slijedeće:

¨Efikasnost i sigurnost naproksen natrija sa osvrtom na gastroprotekciju¨

predavač: Mr. sci. dr Nataša Trifunović, spec. porodične medicine

¨Nalgesin forte i Nolpaza-dva heroja u savremenoj praksi¨

predavači: Admir Jazvin, mr.ph. i Selma Hodžić, mr.ph. Krka Predstavništvo za BiH

Obavijest

Poštovani,

Ovim putema Vas obaviještavamo da je dodijeljeno zvanje primarijus kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva niže navedenim zdravstvenim djelatnicima:

 1. Enver Abazović
 2. Rusmir Ajanović
 3. Aida Zujović Ajanović
 4. Rusmir Arslangić
 5. Amir Balić
 6. Elvira Čardaklija
 7. Samir Čovrk
 8. Amir Ćehajić
 9. Amela Grbo
 10. Suzana Hadžialjević
 11. Edma Hodžić Salihbegović
 12. Hadžić Edina
 13. Bahrija Jahić
 14. Nevzeta Kahriman
 15. Lejla Kumašin
 16. Sabina Kurtagić
 17. Azur Latifagić
 18. Amra Ibrulj Mahmutagić
 19. Nermin Mahmutović
 20. Zorica Likić Meseldžić

Takođe, obaviještavamo Vas da će se svečano uručenje odluka o dodjeli naziva primarijus održati u ponedjeljak 10.04.2017. godine u zgradi Parlamenta Federacije BIH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, sa početkom u 13 sati.