Obavještenje

Poštovani,

Dana 14.06.2017.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održana je 15. Redovna skupština Ljekarske/Liječničke komore KS, sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovalo 50 delegata.

Dnevni red 15. Redovne skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

 1. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne izborne skupštine održane dana 26.01.2017. godine
 2. Usvajanje Finansijskog plana za 2017. godinu
 3. Izmjene i dopune Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS
 4. Usvajanje Pravilnika o upisnini i članarini Ljekarske/Liječničke komore KS.
 5. Izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora i organa Komore
 6. Donošenje odluke o kupovini poslovnog prostora za Komoru

Usvojene su 1. i 2. tačka dnevnog reda Skupštine, kao i prijedlag da se ne naplaćuju troškovi za izdavanje licence u iznosu od 10 KM.

Na zahtjev delegata Skupštine Ljekarske/Liječničke Komore KS, a shodno članu 29. Poslovnika o radu Skupštine zbog gubitka kvoruma Skupština je prekinuta.

Nastavak Skupštine planiran je za septembar 2017. godine o čemu će delegati biti blagovremeno obavješteni.

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore

Spahović dr Raho

 

Obavještenje

Poštovani,

na osnovu Odluke Upravnog odbora koja je donesena na 30. redovnoj sjednici, a sukladno Statutu Ljekarske/Liječničke komore KS Predsjednik Komore donosi odluku o osnivanju komisije za licenciranje, i odluku o izboru članova za navedenu komisiju.

http://www.lkksa.ba/Odluka-o-osnivanju-komisije-za-licenciranje.pdf

http://www.lkksa.ba/Odluka-o-imenovanju-članova-komisije-za-licenciranje.pdf

S poštovanjem,

Predsjednik Komore

Spahović dr Raho

 

Obavijest

Poštovani,

Dana 19.05.2017.godine u Nezavisnom bh. političkom dnevniku ¨Dnevni avaz¨ osvanuo je tekst koji ruši dignitet Ljekarske/Liječničke komore KS, te smo od redakcije ovog lista zatržili demant, koji možete pročitati na slijedećem linku kao i priloge koji idu uz tekst

Zahtjev za ispravku izražavanja

dopis JU DZ KS

dopis Opća bolnica

ugovor o zakupu prostorija

 

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore KS

Spahović dr Raho

 

 

 

Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Krka d.d. Novo Mesto, Slovenija, Predstavništvo za BiH organizuje predavanje koje će se održati 23.05.2017.godine u 19:00 u hotelu Bristol Sarajevo.

Teme predavanju su slijedeće:

¨Efikasnost i sigurnost naproksen natrija sa osvrtom na gastroprotekciju¨

predavač: Mr. sci. dr Nataša Trifunović, spec. porodične medicine

¨Nalgesin forte i Nolpaza-dva heroja u savremenoj praksi¨

predavači: Admir Jazvin, mr.ph. i Selma Hodžić, mr.ph. Krka Predstavništvo za BiH

Obavijest

Poštovani,

Ovim putema Vas obaviještavamo da je dodijeljeno zvanje primarijus kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva niže navedenim zdravstvenim djelatnicima:

 1. Enver Abazović
 2. Rusmir Ajanović
 3. Aida Zujović Ajanović
 4. Rusmir Arslangić
 5. Amir Balić
 6. Elvira Čardaklija
 7. Samir Čovrk
 8. Amir Ćehajić
 9. Amela Grbo
 10. Suzana Hadžialjević
 11. Edma Hodžić Salihbegović
 12. Hadžić Edina
 13. Bahrija Jahić
 14. Nevzeta Kahriman
 15. Lejla Kumašin
 16. Sabina Kurtagić
 17. Azur Latifagić
 18. Amra Ibrulj Mahmutagić
 19. Nermin Mahmutović
 20. Zorica Likić Meseldžić

Takođe, obaviještavamo Vas da će se svečano uručenje odluka o dodjeli naziva primarijus održati u ponedjeljak 10.04.2017. godine u zgradi Parlamenta Federacije BIH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, sa početkom u 13 sati.

Obavijest

Poštovani,

Obavještavamo vas da je u toku preseljenje Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo na novu lokaciju. Nove prostorije Komore nalaze se u krugu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, (bivša zgrada Klinike za farmakologiju) ulica Bolnička 25

Brojevi telefona Ljekarske /Liječničke komore Kantona Sarajevo su ostali isti 033/219-272 i 033/219-493

Obavijest

Na vandrednoj Izbornoj Skupštini Ljekarske/Liječničke komore KS, održanoj 26.01.2017.godine, donesena je odluka o imenovanju novog rukovodstva, u slijedećem sazivu:

 • Za novog Predsjednika Ljekarske/Liječničke komore KS, izabran je:

dr Raho Spahovć.

 • Za Dopredsjednike Ljekarske/Liječničke komore KS, izabrani su:

dr Aida Nišić i dr Ranko Čović.