OBAVIJEST !

SVIM ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA

 PREDMET: O B A V I J E S T

 Poštovane kolege,

Kao i svake godine do sada, sa početkom nove kalendarske godine zajedno krećemo u akciju za izbor našeg članstva koje će konkurisati, a potom i dobiti počasno zvanje PRIMARIJUS.

 Da ne bismo gubili vrijeme, ni trošili papir oko objašanjavanja uslova za ovo konkurisanje ,u prilogu :

PRAVILNIK O UVJETIMA, KAO I KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU NAZIVA PRIMARIJUS.

Pravilnik

Lijepo Vas molim da sve materijale koje skupite u Vašoj istituciji sa ovim ciljem, pažljivo složite označite i nama dostavite

               NAJKASNIJE DO 01. FEBRUARA 2018. GODINE.

Budući da smo i mi vezani rokovima za predaju konkursnih materijala prema Ljekarskoj /Liječničkoj komori FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva

MOLIM VAS, DA OVE UPUTE NAJOZBILJNIJE PRIHVATITE

                             I POSTUPITE PO NJIMA  !

Srdačno Vas i kolegijalno pozdravljam.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore:

Spahović dr Raho

Obavještenje

Poštovani,

Dana 29.11.2017.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održan je nastavak 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS, te 16. Redovna Skupština sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovalo 65 delegata.

Dnevni red nastavka 15. Redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

 1. Izmjene i dopune Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS
 2. Usvajanje Odluke o upisnini i članarini Ljekarske/Liječničke komore KS.
 3. Izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Ljekarske komore
 4. Izbor i imenovanje članova Suda časti, Tužitelja i Branioca Komore
 5. Donošenje odluke o kupovini poslovnog prostora za Komoru

Sve tačke dnevnog reda su usvojene.

Nakon zaključivanja rada nastavka 15. redovne Skupštine,počeo je rad 16. redovne Skupštine Ljekarske/Liječničke komore sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 15. Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS održane 14.06.2017. godine. (prekinute zbog nedostatka kvoruma)
 2. Nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora Ljekarske/Liječničke komore KS
 3. Pravilnika o izboru tijela Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo

Na prijedlog delegata donešena je odluka da se Zapisnik kompletira, te nakon toga dadne na usvajanje.

Usvojen je nacrt Poslovnika o radu Nadzornog odbora, te je donešena odluka da se Pravilnik o izboru tijela Ljekarske/Liječničke komore KS daje u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javna rasprava će trajati u periodu od 05. decembra 2017. godine do 07. januara 2018. godine.  (nacrt Pravilnika u nastavku)

Nacrt Pravilnika o izboru tijela Komore

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrt Pravilnika možete slati na mail Komore: info@lkksa.ba  do 10.januara 2018.godine.

Rad 16. Redovne Skupštine zaključen je u 14:55 sati.

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore KS

Spahović dr Raho

Važno obavještenje

Poštovani,

odobrenje sa samostalan rad – licenca čiji je rok trajanja trajno, nije važeća shodno Pravilniku o utvrđivanju zajedničkih kriterija za licenciranje članova Ljekarske/Liječničke komore FBiH i članova kantonalnih županijskih Ljekarskih/Liječničkih komora. 

Dakle trajne licence nisu važeće

Molimo članstvo da obnovi ovakva odobrenja za samostalan rad – licence.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore

Spahović dr Raho

Obavještenje

Poštovani,

obavještavamo Vas da se iznos od 10 KM za produženje/obnovu odobrenja za samostalan rad – licence više ne naplaćuje shodno odluci Skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS.

 Dakle izdavanje odobrenja za samosatalan rad – licence je besplatno.

Obavještenje

Poštovani,

Dana 14.06.2017.godine u amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održana je 15. Redovna skupština Ljekarske/Liječničke komore KS, sa početkom u 13:00 h.

Skupštini je prisustvovalo 50 delegata.

Dnevni red 15. Redovne skupštine Ljekarske/Liječničke komore KS bio je slijedeći:

 1. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne izborne skupštine održane dana 26.01.2017. godine
 2. Usvajanje Finansijskog plana za 2017. godinu
 3. Izmjene i dopune Statuta Ljekarske/Liječničke komore KS
 4. Usvajanje Pravilnika o upisnini i članarini Ljekarske/Liječničke komore KS.
 5. Izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora i organa Komore
 6. Donošenje odluke o kupovini poslovnog prostora za Komoru

Usvojene su 1. i 2. tačka dnevnog reda Skupštine, kao i prijedlag da se ne naplaćuju troškovi za izdavanje licence u iznosu od 10 KM.

Na zahtjev delegata Skupštine Ljekarske/Liječničke Komore KS, a shodno članu 29. Poslovnika o radu Skupštine zbog gubitka kvoruma Skupština je prekinuta.

Nastavak Skupštine planiran je za septembar 2017. godine o čemu će delegati biti blagovremeno obavješteni.

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore

Spahović dr Raho

 

Obavještenje

Poštovani,

na osnovu Odluke Upravnog odbora koja je donesena na 30. redovnoj sjednici, a sukladno Statutu Ljekarske/Liječničke komore KS Predsjednik Komore donosi odluku o osnivanju komisije za licenciranje, i odluku o izboru članova za navedenu komisiju.

http://www.lkksa.ba/Odluka-o-osnivanju-komisije-za-licenciranje.pdf

http://www.lkksa.ba/Odluka-o-imenovanju-članova-komisije-za-licenciranje.pdf

S poštovanjem,

Predsjednik Komore

Spahović dr Raho

 

Obavijest

Poštovani,

Dana 19.05.2017.godine u Nezavisnom bh. političkom dnevniku ¨Dnevni avaz¨ osvanuo je tekst koji ruši dignitet Ljekarske/Liječničke komore KS, te smo od redakcije ovog lista zatržili demant, koji možete pročitati na slijedećem linku kao i priloge koji idu uz tekst

Zahtjev za ispravku izražavanja

dopis JU DZ KS

dopis Opća bolnica

ugovor o zakupu prostorija

 

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske/Liječničke komore KS

Spahović dr Raho

 

 

 

Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Krka d.d. Novo Mesto, Slovenija, Predstavništvo za BiH organizuje predavanje koje će se održati 23.05.2017.godine u 19:00 u hotelu Bristol Sarajevo.

Teme predavanju su slijedeće:

¨Efikasnost i sigurnost naproksen natrija sa osvrtom na gastroprotekciju¨

predavač: Mr. sci. dr Nataša Trifunović, spec. porodične medicine

¨Nalgesin forte i Nolpaza-dva heroja u savremenoj praksi¨

predavači: Admir Jazvin, mr.ph. i Selma Hodžić, mr.ph. Krka Predstavništvo za BiH